Dịch Vụ Xử Lý Vi Phạm Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch Vụ Xử Lý Vi Phạm Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch vụ xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để hỗ trợ quý khách hàng tiến hành ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, chủ sở hữu là cá nhân hoặc công ty thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm nhãn hiệu bằng biện pháp kỹ thuật, đồng thời còn phải thực hiện các biện pháp về mặt pháp lý để chống lại các hành vi xâm phạm đó.

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị nhất trong khối tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, việc xâm phạm tài sản vô hình này càng trở lên phổ biến. Lúc này mọi người sẽ cần nhờ đến sự can thiệp của pháp luật thông qua dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ.

Các biện pháp xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động nghiệp vụ cao, đòi hỏi sự hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật và thực tiễn đấu tranh chống các hành vi thương mại bất công bằng trên thị trường. Theo đó, các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các biện pháp sau: Biện pháp xử lý hành chính, Biện pháp xử lý dân sự, Biện pháp xử lý hình sự.

Tùy vào hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cụ thể mà chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền có cách thức tiến hành dịch vụ xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, cụ thể:

– Biện pháp xử lý hành chính:

Áp dụng trong trường hợp bên vi phạm có lỗi cố ý hoặc vô ý nhưng chưa đến mức được coi là nguy hiểm, chưa đến mức được xác định là tội phạm và các hành vi này được quy định trong các văn bản xử lý hành chính về quyền sở hữu trí tuệ có liên quan như: Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp…

– Biện pháp xử lý dân sự:

Áp dụng trong trường hợp đền bù thiệt hại ngoài hợp đồng. Theo đó, bên bị xâm phạm phải xác định được thiệt hại thực tế, yếu tố lỗi, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của bên vi phạm và thiệt hại mà bên bị xâm phạm phải chịu. Biện pháp xử lý dân sự có thể song song với biện pháp xử lý hành chính và biện pháp xử lý hình sự.

– Biện pháp xử lý hình sự:

Áp dụng trong trường hợp bên vi phạm có lỗi, được coi là nguy hiểm cho xã hội, các hành vi và mức độ xâm phạm được quy định cụ thể trong Luật Hình sự năm 1999 được sử đổi bổ sung năm 2009.

Các đối tượng sở hữu trí tuệ gồm có: đăng ký logo; đăng ký thương hiệu; đăng ký nhãn hiệu; đăng ký kiểu dáng công nghiệp; đăng ký sáng chế…

Xem thêm:

Dịch Vụ Tư Vấn Đăng Ký Mã Vạch Ở Đâu Đáng Tin Cậy?

Công Bố Mỹ Phẩm Phấn Tạo Khối Cần Phải Làm Những Công Việc Gì?

Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ của Luật Dân Việt

Với chuyên môn, kinh nghiệm, các luật sư, chuyên viên pháp lý cao cấp của Luật Dân Việt sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đưa ra cách thức, kế hoạch và lộ trình xử lý một cách có hiệu quả nhất. Các công việc mà dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ của chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ khách hàng bao gồm:

– Hỗ trợ làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Thanh tra Bộ KHCK, Quản lý thị trường, Công an kinh tế hoặc Cục Sở hữu trí tuệ) để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ;

– Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm;

– Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;

– Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xác định thiệt hại vi phạm (ví dụ xác định thiệt hại vi phạm bản quyền) và thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại;

– Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Cách thức yêu cầu dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ của Luật Dân Việt

Quý khách hàng cần tư vấn, hướng dẫn hoặc muốn ủy quyền cho Luật Dân Việt trực tiếp thực hiện các biện pháp, dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các hình thức đơn giản sau đây:

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt