Home 9 Tư vấn doanh nghiệp 9 Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp pháp luật quy định. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được sự thống nhất của các thành viên liên quan đến lý do giải thể

Vì một số lý do nào đó mà doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động dẫn đến việc giải thể công ty. Đây là vấn đề tưởng trừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng nắm rõ thủ tục pháp lý để tiến hành các giải quyết chính xác một số vấn đề cần thiết.

Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp, các trường hợp giải thể doanh nghiệp như thế nào. Để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn thông tin Luật Dân Việt xin chia sẻ gửi đến Quý độc giả bài viết dưới đây.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt sự tồn tại và không tiến hành hoạt động của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ ngừng hoạt động và thực hiện rút lui khỏi thị trường, vì vậy việc giải thể doanh nghiệp cần phải tuân theo những thủ tục nhất định.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

– Giải thể tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp, đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Giải thể trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn Luật Dân Việt xin cung cấp thêm thông tin về thủ tục giải thể doanh nghiệp, như sau:

– Đối với doanh nghiệp giải thể tự nguyện

Bước 1: Thực hiện quyết định giải thể doanh nghiệp

Trước hết, doanh nghiệp phải tiến hành họp để thông qua quyết định giải thể. Việt giải thể doanh nghiệp phải được thông qua bởi chủ sở hữu, đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được sự thống nhất của các thành viên liên quan đến lý do giải thể. Thực hiện các phương án xử lý quyền và nghĩa vụ phát sinh, tiến hành thanh lý hợp đồng, các khoản nợ.

Nội dung của quyết định giải thể doanh nghiệp phải có:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

+ Lý do giải thể doanh nghiệp

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và tiến hành hành thanh toán các khoản nợ

+ Đề ra phương án giải quyết xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký rõ họ, tên

Bước 2: Tiến hành thông báo quyết định giải thể

Khi đã tiến hành thực hiện quyết định giải thể, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và nghĩa vụ liên quan như: đối tác, khách hàng, người lao động trong doanh nghiệp về quyết định giải thể. Nếu doanh nghiệp có các khoản nợ chưa thanh toán được thì phải gửi kèm theo phương án giải quyết đến các chủ nợ.

Bước 3: Tiến hành thanh lý tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp

Căn cứ vào khoản 2 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp”.

Căn cứ vào khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“ Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.”

Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh thời hạn là 5 ngày, kể từ ngày thành toán hết khoản nợ doanh nghiệp.

Bước 5: Thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với trường hợp giải thể do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

Bước 1: Trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Bước 2: Trong thời hạn là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giảy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải họp để ra quyết định giải thể. Quyết định này phải được gửi đến cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, người lao động trong doanh nghiệp.

Bước 3: Tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ với chủ nợ

Bước 4: Doanh nghiệp phải nộp yêu cầu giải thể

Bước 5: Trên cơ sở dữ liệu đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải được cơ quan kinh doanh cập nhật trạng thái pháp lý.

 

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

 

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET