Năm 2021, đổi giấy phép lái xe khi mất hồ sơ gốc được không?

Năm 2021, đổi giấy phép lái xe khi mất hồ sơ gốc được không?

Bị mất hồ sơ gốc có 02 trường hợp là vẫn còn hoặc đã mất giấy phép lái xe. Vậy trong trường hợp nào đổi được giấy phép lái xe, trường hợp nào không? Dưới đây là lý giải chi tiết cho vấn đề này.

1. Bị mất hồ sơ gốc nhưng còn giấy phép lái xe có được đổi giấy phép lái xe không?

Câu hỏi: Hiện tại, tôi cần đổi giấy phép lái xe của mình. Tôi đã bị mất hồ sơ gốc nhưng vẫn còn giấy phép lái xe (còn thời hạn). Vậy tôi có thể đối được giấy phép lái xe không? Nguyễn Ánh Hồng (Vĩnh Long).

Trả lời:

Đối với trường hợp bị mất hồ sơ gốc nhưng vẫn còn giấy phép lái xe, theo quy định tại Điều 38 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì hồ sơ xin đổi giấy phép lái xe gồm những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe;

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 và người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn;

– Bản sao giấy phép lái xe;

– Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Như vậy, theo hồ sơ trên thì người xin cấp lại bằng lái xe không cần có hồ sơ gốc. Người lái xe chỉ cần xuất trình được bản gốc hoặc bản sao Giấy phép lái xe (và bản chính mang đến để đối chiếu).

Hay nói cách khác, nếu mất hồ sơ gốc nhưng còn Giấy phép lái xe, hoàn toàn có thể làm được thủ tục đổi Giấy phép lái xe như thông thường.

Lưu ý: Việc đổi giấy phép lái xe chỉ áp dụng đối với giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng. Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng không thuộc trường hợp được đổi.

doi giay phep lai xe khi mat ho so goc

Năm 2021, đổi giấy phép lái xe khi mất hồ sơ gốc được không? (Ảnh minh họa)

2. Bị mất cả hồ sơ gốc và giấy phép lái xe, có thể đổi giấy phép lái xe không?

Câu hỏi: Tôi nghe nói nếu bị mất hồ sơ gốc và luôn cả giấy phép lái xe thì sẽ không đổi được giấy phép lái xe phải không? Vũ Văn Vương (Thanh Hóa).

Trả lời:

Đối với rrường hợp mất cả hồ sơ gốc và giấy phép lái xe, người lái xe không có cơ sở để xin đổi mà phải xin cấp lại giấy phép lái xe.

Theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, thủ tục cấp lại giấy phép lái xe cần những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe;

– Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

– Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).

Như vậy, để xin đổi giấy phép lái xe, cần có hồ sơ gốc. Nếu mất cả hồ sơ gốc và giấy phép lái xe thì không được phép xin cấp đổi lại. Trong trường hợp này, để được cấp giấy phép lái xe, người lái xe cần tiến hành thi sát hạch để được cấp lại giấy phép lái xe từ đầu.

Xem thêm : https://luatdanviet.com/huong-dan-chi-tiet-cach-doi-giay-phep-lai-xe-qua-mang-moi-nhat

3. Thời hạn cấp đối giấy phép lái xe trong bao lâu?

Câu hỏi: Tôi mới làm hồ sơ xin cấp đổi lại giấy phép lái xe. Vậy cho tôi hỏi thời hạn cấp đối giấy phép lái xe trong bao lâu? Xin cảm ơn – Trương Thị Thành – Nghệ An.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định thời hạn cấp đổi giấy phép lái xe như sau:

 

8. Thời gian đổi giấy phép lái xe:

 

a) Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định;

 

Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn để cấp đổi giấy phép lái xe sẽ không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

4. Những trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe 2021?

Câu hỏi: Chào Luật Dân Việt, xin hỏi trong năm 2021, theo quy định mới nhất thì những trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe. Tôi cảm ơn – Ánh Hồng (Nam Định).

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT và khoản 20 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, các trường hợp dưới đây sẽ không được đổi giấy phép lái xe:

Điều 37. Đổi giấy phép lái xe

 

6. Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:

 

a) Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định, bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

 

b) Giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải nhưng không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý);

 

c) Quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp;

 

d) Người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

 

Khoản 20 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15  tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 

20. Điểm đ khoản 6 … Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 

a) Bổ sung điểm đ khoản 6 Điều 37 như sau:

 

“đ) Người Việt Nam có giấy phép lái xe nước ngoài có thời gian lưu trú tại nước ngoài dưới 03 tháng và thời hạn lưu trú không phù hợp với thời gian đào tạo lái xe của nước cấp giấy phép lái xe.”

 

Như vậy, theo quy định trên, có 5 trường hợp không được cấp đổi giấy phép lái xe, cụ thể là:

+) Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định, bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+) Giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải nhưng không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý);

+) Quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp;

+) Người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

+) Người Việt Nam có giấy phép lái xe nước ngoài có thời gian lưu trú tại nước ngoài dưới 03 tháng và thời hạn lưu trú không phù hợp với thời gian đào tạo lái xe của nước cấp giấy phép lái xe.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt