Điều Kiện Thành Lập Công Ty Du Lịch

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Du Lịch

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Du Lịch gồm những gì? Thủ tục thành lập công ty du lịch gồm những bước nào? Hãy tham khảo bài viết sau đây để có câu trả lời.

Du lịch được coi là một ngành kinh tế tổng hợp, có tính chất liên ngành, liên vùng. Phát triển du lịch là nguồn động lực thúc đẩy và kéo theo sự phát triển của nhiều mặt khác nhau như: đầu tư, giải quyết việc làm, pháp luật,… Chính bởi vậy ngành du lịch ngày càng có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Vì thế các cá nhân có nhu cầu thành lập công ty du lịch ngày càng nhiều.

Công ty du lịch là một công ty đa dạng về ngành nghề kinh doanh. Các ngành nghề một công ty về du lịch có thể lựa chọn để hoạt động kinh doanh đó là: Dịch vụ du lịch lữ hành; Vận tải hành khách du lịch; cơ sở Lưu trú du lịch, nhà hàng, quán ăn và nhiều dịch vụ du lịch khác. Mỗi ngành dịch vụ du lịch đều có điều kiện riêng được quy định cụ thể trong Luật du lịch.

dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-du-lich

Căn cứ pháp lý thành lập công ty du lịch

Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp về đăng ký doanh nghiệp;

– Luật du lịch 2017;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa và Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– Các Điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa bao gồm:

 1. a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 2. b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng: Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.
 3. c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 1. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 2. b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 4. d) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

đ) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành: như tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

– Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau:

 1. a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;
 2. b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

 1. a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 2. b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng; Cụ thể như sau:

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

 1. c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 1. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 2. b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 3. c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 4. d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

đ) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

-Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:

 1. a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;
 2. b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện thành lập công ty vận tải du lịch

Kinh doanh vận tải khách du lịch là việc cung cấp dịch vụ vận tải đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch, tại khu du lịch, điểm du lịch.

Tổ chức kinh doanh vận tải khách du lịch phải đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải; quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải; điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Môi Giới Bất Động Sản

Công Bố Mỹ Phẩm Nhập Khẩu Từ Nhật Bản Cần Thành Phần Hồ Sơ Gì?

Quy Định Về Việc Công Bố Mỹ Phẩm Có Gì Cần Phải Quan Tâm?

Điều kiện thành lập công ty lưu trú du lịch

Các loại cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; Biệt thự du lịch; Căn hộ du lịch; Tàu thủy lưu trú du lịch; Nhà nghỉ du lịch; Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; Bãi cắm trại du lịch; Các cơ sở lưu trú du lịch khác.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm:

 1. a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 2. b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
 3. c) Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Cụ thể như sau:

+ Khách sạn: Cơ sở lưu trú du lịch bảo đảm chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch; bao gồm: Khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn bên đường, khách sạn nổi và khách sạn thành phố.

+ Khách sạn nghỉ dưỡng: Cơ sở lưu trú du lịch được xây dựng thành khối hoặc thành quần thể các biệt thự, nhà thấp tầng, căn hộ, ở khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp;

+ Khách sạn bên đường: Cơ sở lưu trú du lịch gần đường giao thông, có bãi đỗ xe nhằm phục vụ nhu cầu lưu trú của khách sử dụng phương tiện giao thông đường bộ (xe máy, ô tô) đi du lịch hoặc nghỉ ngơi giữa những chặng đường dài;

+ Khách sạn nổi: Cơ sở lưu trú du lịch neo đậu trên mặt nước và có thể di chuyển khi cần thiết;

+ Khách sạn thành phố: Cơ sở lưu trú du lịch được xây dựng tại các đô thị phục vụ khách du lịch.

+ Biệt thự du lịch: Biệt thự có trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê và có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú.

+ Căn hộ du lịch: Căn hộ có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch. Khách có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú.

+ Tàu thủy lưu trú du lịch: Phương tiện vận tải thủy có phòng ngủ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

+ Nhà nghỉ du lịch: Cơ sở lưu trú có trang thiết bị, tiện nghi cần thiết phục vụ khách du lịch.

+ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê: Nhà ở có khu vực được bố trí trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê lưu trú; khách cùng sinh hoạt với gia đình chủ nhà.

+ Bãi cắm trại du lịch: Khu vực được quy hoạch ở nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có kết cấu hạ tầng, có cơ sở vật chất và dịch vụ cần thiết phục vụ khách cắm trại.

Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty du lịch

Khi thành lập công ty cần lưu ý công ty hoạt động về du lịch có tương đối nhiều ngành nghề và đa lĩnh vực. Có thể lựa chọn một số ngành nghề kinh sau

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính
1. Đại lý du lịch 7911  
2. Điều hành tua du lịch

Chi tiết:

Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế (Điều 31  Luật du lịch năm 2017

7912 X
3. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7990  
4. Vận tải hành khách đường bộ khác:

Chi tiết:

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

(Điều 4,5,6,7,8  Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4932  
5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
6. Vận tải hành khách đường thủy nội địa 5021  
7. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022  
8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

(trừ kinh doanh bất động sản)

5210  
9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225  
10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết:

– Gửi hàng;

– Giao nhận hàng hóa;

– Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;

– Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

– Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

QĐ 27

 
11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510  
12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610  
13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5621  
14. Dịch vụ ăn uống khác

Chi tiết:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629  

Lựa chọn các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay để thành lập

Thành lập công ty du lịch được thực hiện bởi Luật Dân Việt

Thấu hiểu được những khó khăn khi khách hàng gặp phải khi thực hiện các thủ tục doanh nghiệp cũng như để tiết kiệm thời gian, công sức cho công ty, chúng tôi mang đến cho quý khách những gói dịch vụ thành lập công ty du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ của Luật Dân Việt, khách hàng sẽ :

– Tư vấn khái quát các vấn đề mà công ty muốn thay đổi, báo giá dịch vụ và hướng dẫn chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết

– Trực tiếp hoặc hướng dẫn khách hàng soạn hồ sơ

– Nộp hồ sơ qua mạng cho khách hàng, sửa đổi hồ sơ, khi khách hàng có nhu cầu

– Nộp phí và nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Cơ quan Nhà nước

– Nhận kết quả đăng ký kinh doanh đã được thay đổi, trả kết quả hồ sơ đến khách hàng nhanh nhất

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt