Viên chức là gì? Ví dụ cụ thể đơn giản, dễ hiểu

Viên chức là gì? Ví dụ cụ thể đơn giản, dễ hiểu

Viên chức chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong lực lượng lao động hiện nay, vậy, viên chức là gì, khái niệm viên chức được hiểu như thế nào?

Viên chức là gì? Viên chức quản lý là gì?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (theo Điều 2 Luật Viên chức 2010).

Còn viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý (khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức 2010 sửa đổi 2019).

Theo đó, có thể hiểu đơn giản, viên chức là người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thời hạn của hợp đồng làm việc. Viên chức quản lý chính là lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ví dụ về viên chức: Bác sĩ, giáo viên, kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập.

vien-chuc-la-gi

Điều kiện tuyển dụng viên chức mới nhất 2021

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Người dự tuyển phải đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển theo Điều 22 Luật Viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật (khoản 2 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không trái pháp luật và không phân biệt loại hình đào tạo.

Xem thêm:

Quyền nhân thân là gì? Bao gồm những quyền nào?

Thông báo lưu trú là gì? 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt