Từ 01/7/2021, không khai báo tạm vắng bị xóa hộ khẩu?

Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 tới đây, với nhiều thay đổi đáng chú ý. Vậy có phải từ thời điểm này không khai báo tạm vắng bị xóa hộ khẩu?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi có đúng là từ ngày 01/7/2021 người ngoại tỉnh bắt buộc phải đăng ký tạm trú hoặc khai báo tạm trú tạm vắng nếu không sẽ bị xóa hộ khẩu ở quê? Mong nhận được giải đáp để tôi thực hiện cho đúng ạ – Luyện Văn Hồng (Hà Nam)

Trả lời:

Ai bị xóa hộ khẩu từ 01/7/2021?

Người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 thì bị xóa đăng ký thường trú:

– Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

– Ra nước ngoài để định cư;

– Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú;

– Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

– Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

không khai báo tạm vắng bị xóa hộ khẩu

Từ 01/7/2021, không khai báo tạm vắng bị xóa hộ khẩu? (Ảnh minh họa)

Từ 01/7/2021, không khai báo tạm vắng bị xóa hộ khẩu?

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 24 nêu trên, một trong những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú là:

Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Như vậy, nếu đã rời khỏi nơi đăng ký thường trú từ 01 năm trở lên thì phải đăng ký tạm trú tại nơi đang sinh sống và làm việc hoặc phải khai báo tạm vắng tại nơi đăng ký thường trú. Nếu không thực hiện, người dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan