Tra Cứu Thông Tin Hồ Sơ Công Bố Mỹ Phẩm Chính Xác

Tra cứu thông tin hồ sơ công bố mỹ phẩm là việc làm cần thiết đối với các tổ chức, doanh nghiệp sau khi nộp đầy đủ tài liệu, giấy tờ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tra cứu tình trạng hồ sơ sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp có phương án xử lý phù hợp.

Cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường lưu thông cần phải thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm theo quy định pháp luật. Đồng thời phải biết cách kiểm tra cứu số công bố mỹ phẩm cũng như xử lý các vấn đề phát sinh nếu hồ sơ không hợp lệ. Với mong muốn đồng hành với doanh nghiệp trên con đường pháp lý, Công ty Luật Dân Việt  chuyên cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hướng dẫn quý doanh nghiệp tiến hành tra cứu thông tin hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Những lưu ý trước khi tra cứu thông tin hồ sơ công bố mỹ phẩm

Để có thể đến bước tra cứu thông tin hồ sơ công bố mỹ phẩm, trước đó doanh nghiệp cần hoàn thiện giấy tờ, tài liệu liên quan và nộp cho cơ quan có thẩm quyền thành công. Để thực hiện được thủ tục này, doanh nghiệp cũng như cá nhân khi công bố cần lưu ý:

Thứ nhất, số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là số do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp khi tiếp nhận hồ sơ công bố. Số tiếp nhận phiếu công bố có giá trị chứng nhận sản phẩm mỹ phẩm đã được tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường khai báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc mỹ phẩm sẽ được lưu thông trên thị trường mà không có giá trị chứng nhận sản phẩm đó đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Thứ hai, các doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu hành rộng rãi trên thị trường chỉ được phép khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường;

Thứ ba, cách lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Phiếu công bố phải được người đại diện theo pháp luật ký, có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Cách ghi các nội dung trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02-MP của Thông tư 06.

– Mỗi sản phẩm mỹ phẩm được công bố trong một phiếu công bố. Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại mỗi công ty sản xuất khác nhau sẽ công bố riêng. Trường hợp có trên một công ty tham gia các công đoạn sản xuất để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì lập chung trong một phiếu công bố và phải nêu rõ tên, địa chỉ đầy đủ của từng công ty.

Xem thêm:

Thay Đổi Công Bố Mỹ Phẩm Theo Quy Định Thông Tư 06

Tra Cứu Hồ Sơ Công Bố Mỹ Phẩm Có Cách Thức Thực Hiện Ra Sao?

Hồ Sơ Công Bố Mỹ Phẩm Gồm Những Loại Giấy Tờ Gì?

Cách tra cứu thông tin hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Luật Dân Việt

Sản phẩm mỹ phẩm có được kinh doanh, buôn bán trên thị trường hay không phụ vào việc sản phẩm mỹ phẩm đó đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành, thông qua việc cấp số phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm.

Muốn công bố thành công phải phụ thuộc rất lớn vào hồ sơ đã nộp cũng như việc kiểm tra tình trạng hồ sơ công bố mỹ phẩm mà doanh nghiệp hay chủ thể công bố đã nộp.

Nếu hồ sơ công bố mỹ phẩm hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết và trả kết quả. Nhưng để hoàn tất thủ tục này không hề đơn giản, đòi hỏi chủ thể nộp đơn phải có chuyên môn và kinh nghiệm về mảng giấy phép. Những yếu tố này Luật Dân Việt  chúng tôi đều có. Do đó quý khách có thể ủy quyền cho Luật Dân Việt  thực hiện từ đầu đến cuối việc công bố lưu hành mỹ phẩm.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan