Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục thuế là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản ngoài kho bạc nhà nước và có trụ sở tại Hà Nội, có các nhiệm vụ như: tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về thuế, lên kế hoạch, điều hành việc thu thuế trong cả nước,…

tong-cuc-thue

Trang điện tử tổng cục thuế

Tổng cục thuế là gì?

Tổng cục thuế là cơ quan thuộc Bộ Tài Chính, là cơ quan cao nhất trong hệ thống quản lý thuế nội địa của Việt Nam. Tổng cục thuế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý các loại thuế, phí, lệ phí và tổ chức thực hiện quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục thuế là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản ngoài kho bạc nhà nước và có trụ sở tại Hà Nội.

Nhiệm vụ của Tổng cục thuế:

– Tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về thuế.

– Lên kế hoạch, điều hành việc thu thuế trong cả nước.

– Hướng dẫn thi hành, phổ biến các nghiệp vụ thực hiện luật thuế.

– Nghiên cứu thực tế, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý thuế từ trung ương đến các địa phương.

– Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về thuế.

– Xử lý, giải quyết các tranh chấp, tố cáo, khiếu nại trong lĩnh vực thuế.

General-Department-of- Taxation

Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục thuế tiếng Anh là: General Department of Taxation.

Định nghĩa và nhiệm vụ của Tổng cục thuế tiếng Anh như sau:

The General Department of Taxation is an agency of the Ministry of Finance, the highest organ in Vietnam’s domestic tax management system. The General Department of Taxation has the function of advising and assisting the Minister of Finance in managing taxes, charges and fees and organizing tax administration in accordance with law.

The General Department of Taxation is an agency with a legal status, a seal, and an account outside the state treasury and is based in Hanoi.

Tasks of the General Department of Tax:

– Consulting, drafting legal documents, guiding documents on tax.

– Planning, operating the tax collection throughout the country.

– Guide the implementation and dissemination of tax law implementation operations.

– Actual research, continue to improve the organizational structure of tax administration agencies from the central to local levels.

– Carry out examination, inspection and supervision of compliance with tax regulations.

– Handling and resolving disputes, denunciations and complaints in the field of tax.

Cụm từ khác tương ứng Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

– Chi cục thuế quận 1 là gì?

Chi cục thuế quận 1 là cơ quan quản lý thuế, thực hiện việc thu, quản lý, giám sát thực hiện các quy định về thuế trên địa bàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục thuế quận 1 tiếng Anh là: District 1 Tax Department.

Định nghĩa chi cục thuế quận 1 được dịch sang tiếng Anh như sau:

District 1 Tax Department is a tax administration agency, collecting, managing and supervising the implementation of tax regulations in District 1 of Ho Chi Minh City.

– Cục thuế tiếng Anh là gì?

Cục thuế tiếng Anh là : Department of Taxation

Cục thuế là cơ quan tổ chức thực hiện và quản lý thuế trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ví dụ như: Cục thuế Hà Nội, Cục thuế Nam Định, Cục thuế Hồ Chí Minh…

Định nghĩa Cục thuế được dịch sang tiếng Anh như sau:

Department of Taxation is the agency organizing the implementation and management of tax in a province or centrally run city. For example: Hanoi Tax Department, Nam Dinh Tax Department, Ho Chi Minh Tax Department …

Xem thêm:

Thuế môn bài tiếng Anh là gì?

Căn cước công dân gắn chip thay thế những giấy tờ gì?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

– Tổng cục thuế Việt Nam là cơ quan hành chính.

Tổng cục thuế Việt Nam là cơ quan hành chính tiếng Anh là: Vietnam General Department of Taxation is an administrative agency.

– Địa chỉ Tổng cục thuế.

Địa chỉ Tổng cục thuế tiếng Anh là: Address General Department of Taxation

– Tổng cục thuế là cơ quan gì?

Tổng cục thuế là cơ quan gì tiếng Anh là: What is the General Department of Taxation?

– Vụ chính sách Tổng cục thuế.

Vụ chính sách Tổng cục thuế tiếng Anh là: Department of Taxation General Department.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt