Tìm hiểu phụ cấp thâm niên của giáo viên năm 2021 như thế nào?

Tìm hiểu phụ cấp thâm niên của giáo viên năm 2021 như thế nào?

Tiền lương và các chế độ phụ cấp luôn là vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm. Sắp tới sang năm 2021, lương và phụ cấp giáo viên có thay đổi không và cách tính lương như thế nào?

Giáo viên còn được hưởng phụ cấp thâm niên không năm 2021 không?

 

Cho tôi hỏi, tôi nghe nói giáo viên chúng tôi từ 01/7/2020 sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên và thực hiện chế độ tiền lương mới nhưng hiện tại tôi vẫn được hưởng. Vậy sang năm tới tôi có bị cắt phụ cấp thâm niên không? – Phạm Hùng (hungpham…@gmail.com).

 

Trả lời:

Căn cứ Điều 76 Luật Giáo dục 2019, tiền lương của giáo viên được quy định như sau:

 

Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

 

Theo quy định trên, từ 01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên với giáo viên và thay bằng cải cách tiền lương mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được dời lại.

Cụ thể, theo Công văn số 8982/BTC-HCSN ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính đã có ý kiến như sau:

 

2. … Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho lùi thời gian thực hiện Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực; theo đó tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn.

 

Đồng thời tại Hội nghị Trung ương 13 ngày 09/10/2020, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết và thông qua việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 01/7/2022.

Như vậy, sang năm 2021, anh/chị vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên.

Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên của giáo viên

 

Em là giáo viên tại  trường tiểu học công lập. Tháng 02/2016 em có quyết định là biên chế chính thức. Cho em hỏi điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên là gì?

 

Trả lời:

Theo Điều 1 Nghị định 54/2011/NĐ-CP, phụ cấp thâm niên chỉ áp dụng với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định như sau:

 

Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

 

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

 

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

 

Căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 29/2015 ngày 20/11/2015, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được tính bằng tổng các thời gian sau:

– Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

– Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

– Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

– Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Như vậy, khi đủ 05 năm giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập, bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên.

Phụ cấp thâm niên của giáo viên năm 2021 còn được hưởng không? (Ảnh minh họa)

Mức phụ cấp thâm niên giáo viên năm 2021

 

Em là giáo viên dạy học ở một trường công lập, bắt đầu được hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 12/2020. Cho em hỏi mức hưởng phụ cấp thâm niên hiện nay như thế nào? – Phạm Nam (nampham…@gmail.com).

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP, mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:

 

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

 

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Từ quy định trên, công thức tính cụ thể:

 

Mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

 

 

=

 

 

{Hệ số lương

 

 

+

 

 

Hệ số phụ cấp (nếu có)}

 

 

x

 

 

Mức lương cơ sở

 

 

x

 

 

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

 

 

Như vậy, áp dụng với hệ số lương của bạn theo công thức trên, bạn sẽ tính được mức phụ cấp thâm niên hàng tháng được nhận.

Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

 

Em là giáo viên lịch sử hợp đồng tại một trường cấp 2 công lập từ tháng 12/2014. Theo em tìm hiểu, năm nay em sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên 5%, tuy nhiên em không được xét vì lý do là giáo viên hợp đồng, không phải viên chức. Cho em hỏi, nhà trường trả lời em như vậy có đúng không? – Dung Hoàng (hoangdung…@gmail.com).

 

Trả lời:

Theo Điều 1 Nghị định 54/2011/NĐ-CP, phụ cấp thâm niên chỉ áp dụng với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định như sau:

 

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

 

Đối chiếu với quy định trên, bạn cần xem mình có trong danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì được hưởng phụ cấp thâm niên.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt