Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại là gì?

Doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì sẽ phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế cụm từ hoãn lại thuế thu nhập doanh nghiệp được sử dụng khá phổ biến. Nhưng không phải ai cũng nắm được thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì, bài viết sau của Luật Dân Việt sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại là gì?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp và các khoản thu nhập khác.

Thu nhập khác ở đây bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn; thu nhập từ việc chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản; thu nhập từ việc chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ tiền lãi gửi, lãi cho vay vốn,…

Hiện nay chưa có khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì, Nhưng có thể hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Hoặc có thể hiểu theo một cách khác thì thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại là thuế thu nhập mà doanh nghiệp sẽ phải nộp do bị hoàn lại, ở các kỳ kế toán sau.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC thì tài sản thuế thu nhập hoàn lại được tính như sau:

Tài sản thuế thu nhập hoàn lại = chênh lệch tạm thời được khấu trừ + giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng x thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Trong trường hợp tại thời điểm ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoàn lại đã biết trước có sự thay đổi về thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương lai, nếu việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại nằm trong thời gian thuế suất mới đã có hiệu lực thì thuế suất áp dụng để ghi nhận tài sản thuế sẽ được tính theo thuế suất mới.

Chênh lệch tạm thời được khấu trừ là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh các khoản được khấu trừ khi xác định được thu nhập chịu thuế trong tương lai khi giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản được thu hồi hoặc các khoản nợ phải trả được thanh toán.

Việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoàn lại trong năm được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nay với tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập lại, theo nguyên tắc:

– Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch được ghi nhận là tài sản thuế thu nhập hoãn lại và ghi giảm chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

– Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch được ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoàn lại và ghi tăng chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Xem thêm:

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu doanh nghiệp tư nhân

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan