Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì? Các loại thuế nhập khẩu năm 2021

Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì? Các loại thuế nhập khẩu năm 2021

Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm 03 loại đó là thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường và mỗi loại thuế suất này sẽ được áp dụng khác nhau.

Với các mặt hàng phải chịu thuế thì khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam chắc chắn sẽ bị áp mức thuế suất. Tuy nhiên mức thuế suất áp dụng còn tùy vào hàng hóa nhập khẩu là loại hàng hóa gì? Sản xuất từ quốc gia nào?

Bởi Mức thuế suất áp khi có hàng hóa nhập khẩu sẽ là một trong 03 loại thuế suất về: thuế suất ưu đãi, thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi đặc biệt. Và mỗi loại thuế suất áp dụng sẽ có cách tính khác nhau.

Hiện nay có 03 loại thuế suất áp dụng với hàng hóa nhập khẩu nhưng trong giới hạn nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ mang đến thông tin giải đáp cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến thuế nhập khẩu ưu đãi cũng như các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi?

Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì?

Dựa trên quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chúng ta có thể hiểu: Thuế suất nhập khẩu ưu đãi là loại thuế áp dụng với:

– Đối tượng hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ các quốc gia, nhóm nước hoặc từ những vùng lãnh thổ thực hiện thỏa thuận tối huệ quốc trong quan hệ thương mại đối với Việt Nam.

Hiện nay có trên 180 quốc gia đã tham gia thỏa thuận về tối huệ quốc trong quan hệ thương mại, Khách hàng tham khảo về các quốc gia này có thể xem Công văn số 8678 của Tổng cục hải quan ban hành để gửi các Cục hải quan tỉnh, thành phố.

– Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan đáp ứng được các điều kiện xuất xứ từ các quốc gia hoặc các vùng lãnh thổ tham gia thỏa thuận tối huệ quốc trong quan hệ với Việt Nam.

Lưu ý: Khu phi thuế quan được hiểu là khu vực kinh tế nằm trong địa giới lãnh thổ của nước ta. Khu phi thuế quan được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý rõ ràng để xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng.

Tại các khu này thì luôn bảo đảm tuyệt đối cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh,…

Các loại thuế nhập khẩu?

Khi hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Việt Nam, thì các mặt hàng nhập khẩu sẽ bị áp 1 mức thuế suất trong 3 thuế suất xuất nhập khẩu. Khách hàng sẽ gặp 3 loại thuế suất này trong biểu thuế xuất nhập khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đó là:

+ Thuế nhập khẩu ưu đãi

+ Thuế suất thông thường

+ Thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Với mức áp thuế suất nhập khẩu ưu đãi chúng tôi vừa giải thích ở trên, còn với loại thuế suất thông thường thì mức thuế suất này áp dụng với các hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ không có tham gia thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam trong các quan hệ thương mại.

Còn mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì mức thuế suất này áp dụng cho các mặt hàng được nhập khẩu từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, khu vực có tham gia ký kết các hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương với Việt Nam.

Xem thêm:

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau là gì? Ai được hưởng?

Những điều cần biết về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Khi nào áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi?

Khi hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia tham gia thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam hoặc hàng hóa tham gia từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước mà đáp ứng được các kiện xuất xứ từ các quốc gia thực hiện đối xử tối huệ quốc thì lúc này sẽ được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi khi tính mức thuế suất.

Thực tế nhiều khách hàng không hiểu tham gia tối huệ quốc là như nào thì nhân trong bài viết này chúng tôi cũng có giải thích luôn. Việc tham gia thỏa thuận tối huệ quốc tức là nếu một quốc gia dành cho một quốc gia thành viên khác một sự đối xử ưu đãi nào đó thì quốc gia này cũng sẽ phải dành sự ưu đãi đó cho tất cả các quốc gia thành viên khác, không được phân biệt đối xử.

Hàng mẫu có được miễn thuế nhập khẩu không?

Trong quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP ở điều 10 khoản 1 và 2 có chỉ rõ: Hàng hóa nhập khẩu dùng để gia công xuất khẩu theo các hợp đồng gia công thì sẽ được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong trường hợp Hàng hóa nhập khẩu không dùng để tiêu dùng hoặc để sử dụng để mua bán, trao đổi mà chỉ dùng làm hàng mẫu;

Ngoài ra tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 04/08/2015 đã chỉ rõ tại Khoản 1, khoản 2 điều 6 như sau:

– Hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong trường hợp là hàng hóa là hàng mẫu của cá nhân, tổ chức ở Việt Nam gửi cho cá nhân ở nước ngoài hoặc ngược lại mà giá trị không vượt quá một triệu đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới một trăm nghìn đồng.

– Hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp là hàng mẫu của tổ chức ở Việt Nam gửi cho tổ chức ở nước ngoài hoặc ngược lại có trị giá không vượt quá ba mươi triệu đồng.

Như vậy nếu hàng mẫu nhập khẩu thuộc các trường hợp chúng tôi vừa nêu thì sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo đúng quy định.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt