Thuế nhà thầu tiếng Anh là gì?

Thuế nhà thầu là thuế đánh vào các đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài cụ thể tổ chức kinh doanh nước ngoài không có cơ sở thường trú hoặc có cơ sở thường trú ở Việt Nam…

Thuế nhà thầu được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài khi có sự phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ với Quý độc giả vấn đề liên quan đến thuế nhà thầu tiếng Anh là gì?

Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là thuế đánh vào các đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài cụ thể tổ chức kinh doanh nước ngoài không có cơ sở thường trú hoặc có cơ sở thường trú ở Việt Nam; cá nhân người người nước ngoài kinh doanh có cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh thu nhập hợp pháp tại Việt Nam trên cơ sở thỏa thuận, cam kết hoặc hợp đồng giữa các bên.

Bên cạnh đó, đối tượng chịu thuế nhà thầu còn có cá nhân, tổ chức nước ngoài xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa ở Việt Nam và có phát sinh thu nhập trên cơ sở hợp đồng; Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành toàn bộ hoặc một phần hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam; Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam theo quy định của pháp luật thương mại.

Các loại thuế phải nộp bao gồm:

+ Với nhà thầu, nhà thầu phụ là tổ chức kinh doanh nước ngoài: nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng;

+ Với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Thuế nhà thầu tiếng Anh là gì?

Thuế nhà thầu tiếng Anh là Foreign Contractor Tax.

Thuế nhà thầu tiếng Anh là gì? Khi dịch nghĩa được hiểu như sau:

Foreign Contractor tax is a tax imposed on foreign entities, particularly foreign business organizations that do not have a permanent establishment or a permanent establishment in Vietnam; individual business foreigner residing or not residing in Vietnam but having legal income in Vietnam on the basis of agreement, commitment or contract between the parties.

In addition, the contractor is subject to foreign individuals and organizations that import and export goods on the spot in Vietnam and generate income on the basis of contracts; Foreign organizations and individuals conducting all or part of the supply and distribution of goods and services in Vietnam; Foreign organizations and individuals importing and exporting in Vietnam market according to the provisions of the commercial law.

Cụm từ có liên quan đến thuế nhà thầu tiếng Anh là gì?

Các cụm từ có liên quan đến thuế nhà thầu tiếng Anh- Foreign Contractor Tax gồm có:

Thuế giá trị gia tăng, tiếng Anh là Value added tax, viết tắt là VAT

Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong tiếng Anh là Corporate income tax

Thuế thu nhập cá nhân, tiếng Anh là Personal income tax

Thuế nhập khẩu, trong tiếng Anh là Import duties

Thuế xuất khẩu, trong tiếng Anh là Export duties

Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong tiếng Anh là Special sales tax

Thuế tài nguyên môi trường, trong tiếng Anh là Natural resources tax

Thuế từ chuyển nhượng vốn, trong tiếng Anh là Capital assignment profit tax

Xem thêm:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Có vị trí, vai trò gì?

Luật Doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Thẻ căn cước công dân là gì?

Ví dụ cách thức sử dụng cụm từ thuế nhà thầu tiếng Anh

Sau đây Luật Dân Việt xin hướng dẫn cách sử dụng cụm từ thuế nhà thầu tiếng Anh phổ biến.

– Khi nào phải nộp thuế nhà thầu? (When to pay Foreign contractor tax?)

– Thuế nhà thầu áp dụng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài (Foreign contractor tax applies to foreign individuals and organizations)

– Doanh nghiệp X ở nước ngoài giao kết hợp đồng mua hàng hóa với doanh nghiệp Y ở Việt Nam, đồng thời chỉ định Y giao hàng cho doanh nghiệp Z ở Việt Nam, trong trường hợp này X có phát sinh thu nhập tại Việt Nam nên phải nộp thuế nhà thầu theo quy định (Enterprise X in a foreign country enters into a contract to buy goods with a company Y in Vietnam, and appoints Y to deliver goods to company Z in Vietnam, in which case X earns income in Vietnam pay Foreign contractor tax as prescribed)

Trên đây là những nội dung tư vấn của Luật Dân Việt liên quan đến thuế nhà thầu tiếng Anh là gì? Quý vị còn bất kì thắc mắc nào về thuế nhà thầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan