Thủ tục xin Giấy phép bán hàng đa cấp

Thủ tục xin Giấy phép bán hàng đa cấp

Luật Dân Việt tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc tiến hành xin Giấy phép kinh doanh đa cấp cho Doanh nghiệp tại Việt Nam.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐA CẤP

1.  Kinh doanh đa cấp là như thế nào?

Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng.

2.  Điều kiện để được kinh doanh bán hàng đa cấp:

Tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện sau:

–  Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.

–  Có vốn pháp định 10 tỷ đồng

–  Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

–  Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

–  Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

–  Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.

–  Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

3.  Quy trình, thủ tục xin Giấy phép bán hàng đa cấp

Trình tự thực hiện:

–  Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật.

–  Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cục quản lý cạnh tranh. Thời gian nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

–  Cục quản lý cạnh tranh tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

–  Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cục quản lý cạnh tranh. Thời gian trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ  6.

Xem thêm:

Giấy phép Cầm đồ

Thủ tục xin giấy phép Đăng ký Tổ chức Hội chợ, Triển lãm

4.  Hồ sơ cho việc xin Giấy phép kinh doanh đa cấp

–  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

–  Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.

–  Tài liệu chứng minh vốn pháp định bao gồm một trong các tài liệu sau: xác nhận của tổ chức tín dụng về số tiền trong tài khoản của doanh nghiệp, kết quả kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập về hiện trạng tài sản của doanh nghiệp, chứng thư định giá đối với tài sản bằng hiện vật của tổ chức định giá hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, báo cáo tài chính của doanh nghiệp tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc các tài liệu tương đương khác.

–  Danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam).

–  02 (hai) bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

+   Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+  Chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp;

+  Chương trình đào tạo cơ bản;

+  Quy tắc hoạt động.

+ Các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

– 02 (hai) bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

– Các tài liệu pháp lý đảm bảo điều kiện lưu hành của hàng hóa theo quy định của pháp luật liên quan;

– Tài liệu liên quan đến công dụng, cách thức sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa.

–  Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

–  Bản chính văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ.

5.  Dịch vụ xin Giấy phép bán hàng đa cấp được cung cấp bởi Luật Dân Việt

Trong quá trình xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ bán hàng đa cấp, Luật Dân Việt sẽ thực hiện các công việc sau

–  Tư vấn khách hàng trình tự, thủ tục xin Giấy phép bán hàng đa cấp

–  Hướng dẫn khách hàng thủ tục ký quỹ và đăng ký vốn pháp định

–  Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh đa cấp

–  Trực tiếp soạn thảo hồ sơ xin Giấy phép

–  Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép, trao đổi với chuyên viên phụ trách hồ sơ

–  Nhận kết quả giấy phép kinh doanh đa cấp và chuyển cho khách hàng

–  Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi cấp Giấy phép

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt