Home 9 Tư vấn doanh nghiệp 9 Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2020

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty năm 2020

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp khác nhau mà tương ứng với nó sẽ có các trường hợp thay đổi vốn điều lệ đặc thù.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc thay đổi vốn điều lệ là quá trình xảy ra tương đối thường xuyên và tất yếu. Tùy thuộc vào từng thời điểm, kế hoạch và chiến lược của công ty có thể quyết định tăng vốn điều lệ công ty hoặc giảm vốn điều lệ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thủ tục này theo đúng quy định của pháp luật không phải ai nắm được đầy đủ và chính xác.

Chính vì lý do này, Luật Dân Việt xin giới thiệu đến Quý khách hàng Thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty.

Vốn điều lệ công ty là gì?

Vốn điều lệ công ty được định nghĩa khác nhau theo từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể:

– Đối với Công ty TNHH một thành viên:

Vốn điều lệ là vốn mà bao gồm giá trị các loại tài sản được quy định tại Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu của Công ty thực hiện góp vốn được ghi nhận trong điều lệ.

– Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh:

Vốn điều lệ là số vốn được góp đủ và đúng loại tài sản của các thành viên cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp được ghi nhận trong Điều lệ của Công ty.

– Đối với Công ty hợp danh:

Vốn điều lệ là toàn bộ giá trị tài sản mà thành viên hợp danh và thành viên góp vốn cam kết góp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

– Đối với Công ty cổ phần:

Vốn điều lệ là tổng số các cổ phần có giá trị mệnh giá bằng nhau đã bán các loại hoặc đã được nhà đầu tư chọn mua khi thành lập doanh nghiệp được ghi nhận trong Điều lệ công ty.

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp khác nhau mà tương ứng với nó sẽ có các trường hợp thay đổi vốn điều lệ, cụ thể:

– Đối với Công ty TNHH một thành viên:

1/ Từ khi đăng ký doanh nghiệp Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 02 năm mà thực hiện hoàn trả một phần vốn góp được ghi nhận trong điều lệ công ty cho chủ sở hữu

2/ Chủ sở hữu không thực hiện góp đủ và đúng loại tài sản vào vốn điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3/ Chủ sở hữu thực hiện góp thêm vào vốn điều lệ hoặc huy động vốn từ bên ngoài.

– Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

1/ Thực hiện tăng vốn góp của các thành viên hiện tại hoặc nhận vốn góp bên ngoài từ các thành viên mới.

2/ Sau khi liên tục 02 năm tham gia hoạt động kinh doanh từ khi thành lập doanh nghiệp, Công ty thực hiện hoàn trả theo tỷ lệ góp vốn được ghi trong vốn điều lệ của công ty về phần vốn góp mà thành viên đã cam kết.

3/ Khi có yêu cầu mua lại phần vốn góp bằng văn bản của thành viên biểu quyết không đồng ý với nghị quyết của Hội đồng thành viên trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật doanh nghiệp.

– Đối với Công ty hợp danh

4/ Các thành viên không thực hiện góp đúng loại tài sản và đủ số vốn đã cam kết góp trong thời hạn 90 ngày từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với Công ty cổ phần:

1/ Tình từ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, Công ty cổ phần đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 02 năm mà Đại hội đồng cổ đông quyết định hoàn trả một phần số vốn góp theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

2/ Từ ngày thành lập công ty, cổ đông không thực hiện thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày hoặc thời hạn đã được ghi trong điều lệ công ty.

3/ Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu bằng văn bản của cổ đông hoặc mua lại cổ phần theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4/ Công ty thực hiện chào bán cổ phần.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ khi tăng vốn

Hồ sơ tăng vốn điều lệ khi tiến hành Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty bao gồm:

1/ Thông báo bằng văn bản theo Mẫu Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

2/ Nghị quyết Hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viền.

Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.

3/ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

4/ Giấy ủy quyền người đại diện nộp hồ sơ.

Ngoài ra, đối với Công ty TNHH một thành viên khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thay đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty Cổ phần trong thời hạn 10 ngày.

Tương tự nếu Công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển đổi thành Công ty cổ phần cũng phải thực hiện thông báo như trên.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ khi giảm vốn

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ khi giảm vốn bao gồm:

1/ Thông báo bằng văn bản theo Mẫu Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

2/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.

3/ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần

4/ Báo cáo tài chính gần nhất trước khi thay đổi vốn điều lệ.

5/ Giấy ủy quyền người đại diện nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ ở đâu?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành hồ sơ thay đổi vốn điều lệ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi Công ty có trụ sở chính. Cụ thể là phòng đăng ký kinh thuộc Sở kế hoạch đầu tư của tỉnh có trụ sở chính công ty.

Kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ, trong thời gian 10 ngày Công ty có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan này bằng văn bản. Thời gian Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin sau khi nhận được thông báo này là 03 ngày làm việc.

 

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

 

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET