Home 9 Tư vấn doanh nghiệp 9 Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2015 dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp với quy định của Luật mới.

Sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực và đưa vào sử dụng chính thức, nội dung của giấy phép kinh doanh sẽ có nhiều thay đổi như không còn ngành nghề kinh doanh trên giấy phép kinh doanh..vv dẫn đến các doanh nghiệp phải tiền hành thay đổi lại mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với quy định mới của pháp luật Doanh nghiệp.

Trên giấy phép kinh doanh, khách hàng có thể tiến hành thay đổi bất kỳ nội dung gì khi có nhu cầu thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng và mục đích kinh doanh, chúng tôi sẽ liệt kê sơ bộ những nội dung mà khách hàng thường tiến hành thay đổi trên giấy phép kinh doanh như sau:

+ Thay đổi tên công ty trên giấy phép kinh doanh

+ Thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh

+ Thay đổi (bổ sung, loại bỏ) ngành nghề đăng ký kinh doanh trên giấy phép

+ Thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm) trên giấy phép kinh doanh

+ Thay đổi cổ đông/thành viên góp vốn trên cơ sở chuyển nhượng cổ phần..vv

+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật Doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Thay đổi cơ bản khác như: Thông tin cá nhân của cổ đông/thành viên, số điện thoại, chỗ ở hiện tại…vv

Khi tiến hành thủ tục thay đổi một trong các nội dung nêu trên của giấy phép kinh doanh, khách hàng sẽ cần phải tiến hành thủ tục thay đổi tại cơ quan đăng ký để ghi nhận việc thay đổi và được cấp giấy phép kinh doanh theo nội dung mới (nội dung sau khi thay đổi)

Một số vấn đề cần lưu ý trước khi tiến hành thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh:

– Lưu ý khi thay đổi tên Công ty:

Khi tiến hành thủ tục thay đổi tên Công ty, sau khi thay đổi được hoàn thành, Công ty còn phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân, in ấn lại hóa đơn VAT (đối với doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn VAT), thông báo việc thay đổi với các cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm, …..vv.

Bắt đầu từ ngày 01/07/2015 là, công ty sẽ được phép sử dụng trên 1 con dâu pháp nhân, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dấu cho các tỉnh/thành phố khác nhau.

– Lưu ý thay đổi trụ sở chính Công ty:

Trụ sở chính doanh nghiệp tại chỗ mới cần lưu ý không sử dụng nhà tập thể, chung cư (không có chức năng kinh doanh văn phòng) để đăng ký, ngoài ra khi thay đổi trụ sở chính công ty khác quận/huyện hoặc tỉnh/thành phố, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi với cơ quan quản lý thuế trước khi tiến hành thay đổi tại sở kế hoạch đầu tư.

– Lưu ý thay đổi vốn điều lệ Công ty:

Vốn điều lệ Công ty có thể tăng hoặc giảm theo yêu cầu của doanh nghiệp, tuy nhiên, việc giảm vốn điều lệ chỉ được áp dụng với doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động từ 02 năm trở lên. Do đó, doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề này và cân nhắc để thực hiện việc giảm vốn.

Ngoài ra, khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cũng không nên tăng quá cao mà chỉ tặng dựa trên nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Lưu ý thay đổi cổ đông/thành viên góp vốn công ty:

Khi chuyển nhượng cổ đông và đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp phải thực hiện thành 02 bước: Chuyển nhượng cổ đông, sau đó tăng vốn hoặc ngược lại.

Khi doanh nghiệp chuyển nhượng sẽ phát sinh liên quan đến việc kê khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn và nghĩa vụ nộp thuế nếu có lãi (riêng đối với công ty cổ phần thì bị xác định như chuyển nhượng chứng khoán do đó khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần sẽ bị tính thuế thu nhập chuyển nhượng là 0,1% (kể cả khi công ty chưa có lãi).

Ngoài ra, theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện nay thì đối với các cổ đông góp vốn (không phải là cổ đông sáng lập – người ký tên trên điều lệ khi thành lập doanh nghiệp, hoặc còn tên trên đăng ký kinh doanh) thì khi có sự chuyển nhượng không cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Lưu ý thay đổi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Doanh nghiệp lưu ý những người đã từng là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp chưa thực hiện xong các nghĩa vụ với cơ quan thuế sẽ không được tiếp tục đăng ký với tư cách là người đại diện theo pháp luật của bất kỳ doanh nghiệp khác. Luật  Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ hạn chế đối với chức danh giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần thì không được đồng thời là giám đốc, tổng giám đốc của các loại hình doanh nghiệp khác. Đây thực sự là một quy định hợp lý vì thực chất việc là Giám đốc, Tổng giám đốc nhiều công ty cổ phần nó không vì thế mà làm hại đến các đơn vị khác. Mặt khác, hiện nay công ty có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

a.) Đối với công ty TNHH 1 thành viên thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:

–  Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;

–  Quyết định cảu chủ sở hữu công ty;

–  Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình.

b.) Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:

–  Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;

–  Quyết định cảu chủ tịch hội đồng thành viên;

–  Biên bản họp hội đồng thành viên;

–  Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi thành viên, chuyển đổi loại hình, tăng vốn điều lệ có kết nạp thành viên mới.

c). Đối với công ty cổ phần thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:

–  Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;

–  Quyết định cảu chủ tịch hội đồng quản trị;

–  Biên bản họp hội đồng quản trị;

–  Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi cổ đông, chuyển đổi loại hình, tăng vốn điều lệ có kết nạp cổ đông mới.

Dịch vụ thay đổi Giấy phép kinh doanh của Công ty Luật Dân Việt

Trong trường hợp được khách hàng tin tưởng và muốn Luật Dân Việt sẽ đại diện và tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, Công ty chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn cho khách hàng toàn bộ quy trình thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Tư vấn và chỉ ra cho khách hàng những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thay đổi để khách hàng tham khảo và cân nhắc;

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho việc thay đổi;

– Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ thay đổi và gửi hồ sơ cho khách hàng tham khảo, hướng dẫn khách hàng ký vào hồ sơ;

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký tới cơ quan đăng ký, theo dõi hồ sơ đăng ký từ khi nộp cho đến khi nhận kết quả;

– Thay mặt khách hàng nhận kết quả và bàn giao giấy phép kinh doanh mới cho khách hàng tham khảo và lưu giữ.

– Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi hoàn thành công việc nêu trên.

Lợi ích khách hàng sẽ nhận được khi đăng ký thương hiệu tại Công ty Luật Dân Việt

– Được sự hỗ trợ của các luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp

– Tư vấn chuyên sâu cho khách hàng về loại hình doanh nghiệp, ưu nhược điểm của từng loại hình.

– Đại diện khách hàng tiến hành tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết cho khách hàng trên cơ sở giấy ủy quyền.

– Đối với khách hàng ở Hà Nội, chúng tôi sẽ luôn đến tận nơi của khách hàng trong suốt quá trình tư vấn, thực hiện công việc.

– Hỗ trợ giải quyết tranh chấp (nếu có) sau khi thành lập hoặc tư vấn giải quyết các vấn đề nội bộ doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET