Thủ tục hành chính là gì? Thủ tục nào được thực hiện online?

Thủ tục hành chính là gì? Thủ tục nào được thực hiện online?

Thủ tục hành chính là một trong những thủ tục không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, cụ thể thủ tục hành chính là gì? Gồm những nhóm thủ tục nào?

Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Đây là định nghĩa được nêu tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Trong đó:

– Trình tự thực hiện là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

– Hồ sơ là những loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

– Yêu cầu, điều kiện là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể.

Ngoài ra, một thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi gồm đầy đủ các nội dung cơ bản nêu tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2017/NĐ-CP, gồm:

– Tên thủ tục hành chính;

– Trình tự thực hiện;

– Cách thức thực hiện;

– Thành phần, số lượng hồ sơ;

– Thời hạn giải quyết;

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

– Trong một số trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí.

Như vậy, từ các căn cứ này có thể hiểu, thủ tục hành chính là một khái niệm chỉ thứ tự, trình tự các bước thực hiện một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức tại cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. Trong đó, bao gồm hồ sơ, giấy tờ cần phải nộp, xuất trình, thời gian thực hiện…

Các loại thủ tục hành chính được thực hiện online

Theo Điều 21 Nghị định 45/2020/NĐ-CP, các thủ tục hành chính được ưu tiên thực hiện online khi đáp ứng ít nhất một tiêu chí sau đây:

– Có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, tần suất giao dịch lớn;

– Có các thành phần hồ sơ, dữ liệu đầu vào đã được cơ quan Nhà nước số hóa và sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ;

– Có nhiều thành phần hồ sơ, dung lượng hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính lớn;

– Có liên quan đến nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương; của đơn vị trong Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương;

– Thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính ưu tiên triển khai trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính đến tháng 01/2021 có đến 2.761 thủ tục hành chính (mức độ 1, 2, 3, 4). Trong đó, đáng chú ý gồm các thủ tục:

– Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp.

– Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

– Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

– Giải thể doanh nghiệp.

– Thay đổi định mức sử dụng điện.

– Cấp Giấy phép lái xe quốc tế.

– Giải quyết hưởng chế độ thai sản.

– Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

– Cấp mới Giấy phép lái xe.

– Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện.

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

– Đăng ký thành lập doanh nghiệp.

– Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Cấp Chi Cục Thuế).

– Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

– Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội.

– Thủ tục đăng ký khai tử.

– Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế.

– Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.

– Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

– Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Thủ tục đăng ký giám hộ…

Để thực hiện được các thủ tục hành chính online, người dân có thể truy cập https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html, chọn Dịch vụ công trực tuyến; Nhập từ khóa để tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn.

Trên đây là giải đáp vấn đề thủ tục hành chính là gì? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm:

Pháp nhân là gì? Khi nào pháp nhân chấm dứt tồn tại?

Tập quán là gì? Trường hợp nào được áp dụng tập quán?

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt