Thủ tục giải thể công ty 2020

Khi một công ty hoạt động không còn hiệu quả trên thực tế thì việc giải thể công ty là vấn đề không thể tránh khỏi. Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động của công ty theo ý chí của chủ công ty hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình công ty hoạt động vì một lý do nào đó không thể tiếp tục hoạt động được thì sẽ phải thực hiện thủ tục giải thể công ty. Nội dung bài viết sau đây Luật Dân Việt chúng tôi sẽ giúp khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động của công ty theo ý chí của chủ công ty hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có rất nhiều lý do khiến các công ty giải thể như mục tiêu kinh doanh đặt ra không hoàn thành, không đủ điều kiện kinh tế để duy trì hoạt động của công ty, bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải thể theo quy định của pháp luật,…

Như vậy có thể thấy được công ty có thể bị giải thể trong trường hợp như sau:

– Giải thể tự nguyện: Đây là trường hợp công ty giải thể theo theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; giải thể theo quyết định của tất cả các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; giải thể theo quyết định của hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn; giải thể theo quyết định của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần.

– Giải thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì sẽ bị yêu cầu giải thể.

Ngoài ra công ty có thể bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên để thực hiện thủ tục giải thể công ty thì cần phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Thủ tục cần tiến hành khi thực hiện giải thể công ty

Thủ tục cần thiến hành khi thực hiện giải thể công ty là việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể của công ty

Trong quyết định giải thể công ty phải bao gồm các nội dung:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; lý do công ty giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán khoản nợ, thanh lý hợp đồng không quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án để xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty

– Khi quyết định giải thể công ty được thông qua thì công ty phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan biết về quyết định giải thể công ty.

– Trong thời gian là 07 ngày làm việc từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, gửi đến cơ quan thuế và người lao động tại công ty. Đăng quyết định giải thể công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở chính, tại chi nhánh, tại văn phòng đại diện của công ty.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty, hội đồng quản trị sẽ trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty. Trừ trường hợp trong điều lệ công ty có quy định về việc thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Các khoản nợ của công ty sẽ được thanh toán theo thứ tự như sau: nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định; nợ thuế và các khoản nợ khác.

– Sau khi công đã thanh toán hết tất cả các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại sẽ chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, chia cho các thành viên, cổ đông, chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ tương đương với sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể công ty

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian là 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

– Sau thời gian là 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể công ty hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Như vậy công ty khi giải thể cần thực hiện đầy đủ thủ tục giải thể công ty theo các bước như trên.

Hồ sơ giải thể công ty

Hồ sơ giải thể công ty là các giấy tờ cần thiết cần phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Theo quy định tại Điều 204 của Luật Doanh nghiệp gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo về việc tiến hành giải thể công ty;

– Báo cáo về việc thanh lý tài sản của công ty; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm thanh toán hết các khoản nợ về thuế, khoản nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu con dấu;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên của hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET-1

Kết nối Luật Dân Việt

Nhận update thông tin pháp lý

Đăng ký để nhận thông tin pháp lý mới nhất

Tin mới

Bài viết liên quan