Thủ tục, điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục, điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), người lao động thường sẽ ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện thay. Vậy, điều kiện và thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN quy định thế nào?

Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN là gì?

Câu hỏi: Em làm việc ở công ty dược phẩm, đã đóng thuế TNCN. Cho em hỏi, tới đây khi quyết toán thuế TNCN em muốn ủy quyền cho công ty thì có được không? – Trâm Anh (Đà Nẵng).

Trả lời:

Theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Như vậy, bạn đối chiếu những điều kiện trên với bản thân. Nếu thuộc một trong những trường hợp đó thì bạn được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty.

Hồ sơ, thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN thực hiện thế nào?

Câu hỏi: Xin hỏi, tôi muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì và nộp ở đâu? – Hoàng Tú (tuhoangng…@gmail.com).

Trả lời:

Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế

Theo khoàn 2 Điều 16 Thông tư 156/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015, với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay cần chuẩn bị giấy tờ sau:

– Mẫu ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

– Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Lưu ý: Thông thường, khi kế toán doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ đưa mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động điền thông tin và ký, ghi rõ họ tên.

Nộp hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế: Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Hướng dẫn viết giấy ủy quyền

Người lao động điền thông tin vào những vị trí bôi đỏ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm 2020

Tên tôi là: Nguyễn Hoàng A                        Quốc tịch: Việt Nam

Mã số thuế: (Điền mã số thuế cá nhân của người lao động)

Năm 2020 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị (tên công ty, đơn vị người lao động làm việc);

☐  Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;

Đề nghị Công ty/ đơn vị (tên công ty, đơn vị người lao động làm việc) (Mã số thuế của công ty/ đơn vị) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

                                        NGƯỜI ỦY QUYỀN

                              (Ký, ghi rõ họ tên)

uy quyen quyet toan thue thu nhap ca nhan

Thủ tục, điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa)

Xem thêm: https://luatdanviet.com/thoi-han-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-2021-khi-nao

Làm việc tại 2 nơi có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Câu hỏi: Hiện tại em đang làm việc ở hai công ty, em dự định làm hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty. Tuy nhiên, đồng nghiệp có nói rằng làm việc ở hai nơi thì không được ủy quyền mà phải tự nộp. Cho em hỏi có đúng như vậy không? – Lê Tùng (Hà Nội).

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Người lao động có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN hoặc tự mình thực hiện.

Về các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức chi trả thu nhập, Công văn 5749/CT-TNCN quy định các trường hợp sau:

– Người lao động đảm bảo điều kiện được ủy quyền nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

– Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

– Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

– Người lao động chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

– Người lao động chưa đăng ký mã số thuế

– Người lao động cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế.

Với câu hỏi của bạn đọc, trường hợp bạn làm việc tại nhiều nơi (02 nơi), có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động 03 tháng trở lên thì không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty.

Nhân viên không ủy quyền, công ty có được quyết toán thuế TNCN thay?

Câu hỏi: Công ty tôi có nhân viên làm việc từ tháng 07/2020 đến tháng 12/2020 thì nghỉ việc khi chưa hết thời hạn hợp đồng. Trong thời gian làm việc, công ty có khấu trừ thuế TNCN của nhân viên này nhưng khi nghỉ việc nhân viên không ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty. Vậy, công ty tôi có được quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay được không? – Phạm Định (Hải Dương).

Trả lời:

Theo Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khấu trừ thuế từ tiền lương, tiền công là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Cụ thể như sau:

 

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

 

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

 

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

 

Từ quy định trên, nhân viên làm việc tại công ty từ tháng 07/2020 – 12/2020, nghỉ việc trước khi kết thúc hợp đồng thì công ty được thực hiện khấu trừ thuế TNCN của nhân viên.

Về ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Người lao động chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

– Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế khi đang thực tế làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền.

Do đó, nếu nhân viên đã nghỉ việc thì không được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty. Như vậy, công ty cũng không có trách nhiệm phải quyết toán thuế TNCN thay nhân viên này.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt