Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Chỉ các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử . Một trong những văn bản quy định về Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử đó là Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Nghị định 119/2018/NĐ- CP ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định các cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020.

Như vậy thời gian chuyển đổi này thực tế không còn nhiều nhưng nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh vẫn còn khá lúng túng và gặp nhiều vướng mắc trong việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Nắm được những khó khăn đó, Luật Dân Việt thực hiện bài viết để hướng dẫn Khách hàng thực hiện Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử đúng theo quy định pháp luật. Hi vọng với những chia sẻ trong bài viết, Khách hàng sẽ vận dụng được khi thao tác các bước với cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng được phép tiến hành làm thủ tục đăng ký với cơ quan thuế có mã và không có mã là những đối tượng nào?

Chỉ các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mới được thực hiện thủ tục đăng ký hóa đơn với cơ quan thuế. Và việc đăng ký này mới hợp lệ khi các đôi tượng đăng ký thuộc một trong những trường hợp sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa, mà không phân biệt giá trị từng lần cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa.

– Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa mà doanh nghiệp, tổ chức không phân biệt giá trị từng lần cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa.

– Cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng từ 10 lao động trở lên, doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng mà thuộc các lĩnh vực về thủy sản hoặc nông, lâm nghiệp, công nghệ và xây dựng còn từ 10 tỷ đồng với lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Còn các trường hợp về:

Doanh nghiệp kinh doanh về nước sạch, đường bộ, xăng dầu, điện lực, bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường sắt, đường thủy, y tế,…Hoặc trường hợp

các doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, có hệ thống phần mềm kế toán theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử thì thuộc đối tượng đăng ký hóa đơn điện tử không có mã.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế loại có mã?

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế loại có mã được thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp thuộc đối tượng được quyền đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã mà chúng tôi vừa nêu ở trên truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn.

Bước 2: Điền đầy thủ thông tin trong mẫu số 01 tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là mẫu quy định của Phụ lục ban hành kèm theo nghị định.

Bước 3: Sau khi nhận được Tờ khai đăng ký hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế có trách nhiệm gửi lại Thông báo theo mẫu số 02 để thông báo việc chấp nhận hay không chấp nhận với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Bước 4: Cơ quan thuế thực hiện rà soát các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng loại hóa đơn có mã không thu tiền, sau đó gửi thông báo theo Mẫu số 07 nếu thuộc đối tượng chuyển sang dùng Hóa đơn điện tử có mã thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ theo quy định.

Lưu ý: Tính từ thời điểm cơ quan thuế chấp thuận cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã thì các đơn vị này phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn đọng chưa sử dụng hết theo đúng quy định.

Ngoài ra thì một số trường hợp sẽ không được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế như các trường hợp đối tượng chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc trường hợp đối tượng đã thông báo với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh……

Xem thêm:

Mua hóa đơn từ cơ quan thuế công ty TNHH 1 TV

Thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu công ty TNHH 1 TV

Thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế loại không có mã?

Cũng tương tự như với Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế loại có mã thì với loại không có mã khách hàng cũng thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tiến hành thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế, loại không có mã theo mẫu số 01.

Bước 2: Sau khi đăng ký theo mẫu số 01 xong, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành tại nghị định số: 119/2018/NĐ-CP về việc chấp nhận hay không chấp nhận.

Thường trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký thì cơ quan thuế sẽ phản hồi đến cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đăng ký.

Bước 3: Sau khi được cơ quan thuế chấp nhận thì kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã các doanh nghiệp, tổ chức phải tiến hành hủy những hóa đơn giấy chưa sử dụng.

Bước 4: Cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, sử dụng hóa đơn điện tử không có mã và gửi thông báo theo Mẫu số 07 nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt