Thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế

Thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế

Hồ sơ đăng ký yêu cầu cấp bằng độc quyền đăng ký sáng chế: … nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ …

Thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế bao gồm những tài liệu gì?

+ Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế /giải pháp hữu ích (Tờ khai) được làm theo Mẫu do Cục SHTT ban hành;

+ Bản mô tả sáng chế /giải pháp hữu ích;

+ Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Bản tiếng Việt của bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga;

+ Yêu cầu bảo hộ;

+ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán,… (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác,gồm một (1) bản;

+ Giấy uỷ quyền (nếu cần),gồm một (1) bản;

+ Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm ,nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế,gồm một (1) bản;

+ Chứng từ nộp phí nộp đơn và phí công bố, gồm một (1) bản.

Trình tự thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế

  1. Xét nghiệm hình thức:

– Thời hạn xét nghiệm đăng ký sáng chế: 3 tháng kể từ ngày đơn đến Cục Sở hữu Công nghiệp

– Nếu đơn hợp lệ, Cục Sở hữu Công nghiệp ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó ghi tên đối tượng nêu trong đơn, số đơn, ngày nộp đơn hợp lệ và ngày ưu tiên.

  1. Công bố đơn hợp lệ trên Công báo Sở Hữu Công nghiệp: trong thời hạn tháng thứ 19 tính từ ngày ưu tiên.

– Nếu có yêu cầu công bố sớm: 1 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu Công nghiệp nhận được yêu cầu

– Nếu có yêu cầu xét nghiệm nội dung nộp trước ngày đơn được chấp nhận hợp lệ: 1 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ

– Nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung nộp sau ngày đơn được chấp nhận hợp lệ: 1 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu Công nghiệp nhận được yêu cầu xác nhận nội dung.

  1. Xét nghiệm nội dung:

– Chỉ những đơn được chấp nhận hợp lệ và có yêu cầu xác nhận nội dung cùng lệ phí được nộp trong thời hạn 42 tháng đối với đơn sáng chế và 36 tháng đối với đơn giải pháp hữu ích tính từ ngày ưu tiên

– Thời hạn xét nghiệm nội dung: 18 tháng đối với đơn sáng chế và 9 tháng đối với đơn giải pháp hữu ích tính từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung nếu nộp sau ngày công bố đơn hoặc tính từ ngày công bố đơn nếu nộp trước ngày công bố đơn.

Xem thêm:

Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Hiện Nay Như Thế Nào?

Thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử công ty cổ phẩn

Thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế tại Luật Dân Việt

– Tư vấn các nội dung liên quan đến sáng chế

–Tiến hành soạn thảo đối với hồ sơ đăng ký sáng chế

– Đại diện trên Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục bảo hộ sáng chế;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Sở hữu trí tuệ;

– Nhận kết quả là văn bằng bảo hộ sáng chế;

– Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (nếu có);

– Công chứng giấy tờ để tiến hành thủ tục;

Để biết thêm chi tiết về thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá dịch vụ cho bạn:

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt