Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Website

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Website

Để đăng ký bản quyền tác giả cho 1 Website vừa mới lập ra. Vậy thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Website gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả Website

Việc đăng ký bản quyền tác giả Website có thể được thực hiện dưới hai hình thức sau đây: đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật ứng dụng đối với giao diện Website và đăng ký bản quyền tác giả chương trình máy tính đối với bộ code Website. Tương ứng với hai hình thức là hai bộ hồ sơ đăng ký sau:

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả đối với giao diện Website bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu);

+ CMND/Giấy ĐKKD của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

+  Văn bản giao việc cho tác giả thiết kế giao diện hoặc hợp đồng thuê thiết kế giao diện (nếu có);

+ 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

Cụ thể trong trường hợp này là: 02 bản in giao diện trang chủ và các trang chuyên mục và 02 đĩa CD thể hiện giao diện của Website.

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ;

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn trong trường hợp người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu trong trường hợp quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả đối với bộ code Website bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu);

+ CMND/Giấy ĐKKD của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

+ Văn bản giao việc cho tác giả viết code website hoặc hợp đồng thuê viết code website (nếu có);

+ 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả ;

Cụ thể trong trường hợp này là: 02 bản in code website và 02 đĩa CD thể hiện code website.

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp tác giả, chủ sở hữu tác phẩm ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ;

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn trong trường hợp người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu trong trường hợp quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Xem thêm:

Hướng dẫn Đăng ký bảo hộ logo công ty

Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm Website Thương mại điện tử

Trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Website

+ Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản quyền website tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trường hợp từ chối cấp thì cơ quan này phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt