Home 9 Tư vấn doanh nghiệp 9 Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng 2020?

Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng 2020?

Hiện nay công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp tương đối phổ biến do đặc điểm là dễ huy động vốn.

Khi công ty cổ phần muốn tăng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thì có thể vay vốn của các tổ chức tín dụng hoặc tiến hành việc chào bán cổ phần. Nội dung bài viết sau đây của Luật Dân Việt sẽ tư vấn cụ thể về vấn đề thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng.

Cổ phần là gì?

Cổ phần là phần chia nhỏ vốn điều lệ của công ty thành các phần bằng nhau, cổ phần chỉ có trong công ty cổ phần, cổ phần gồm hai loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, người mua hai loại cổ phần này có quyền và nghĩa vụ khác nhau theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần; cổ đông trong công ty cổ phần có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế về số lượng cổ đông tối đa.

Cổ phần được chia thành hai nhóm là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

– Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần, người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phần phổ thông không thể được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ đông sáng lập phải đăng ký mua ít nhất là 20% tổng số cổ phần phổ thông được chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Các cổ đông phổ thông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; nhận cổ tức theo mức quyết định của Đại hội đồng cổ đông; được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng theo tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty; có thể tự do chuyển ngượng cổ phần của mình cho người khác trừ các trường hợp cấm theo quy định.

– Ngoài ra công ty cổ phần còn có cổ phần ưu đãi; cổ phần ưu đãi gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ của công ty quy định.

Chào bán cổ phần ra công chúng là gì?

Chào bán cổ phần ra công chúng là việc chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư hoặc sử dụng các phương thức quảng cáo, mời chào có tính chất rộng rãi ra công chúng khi thực hiện việc chào bán, đặc điểm của việc chào bán cổ phần ra công chúng như sau:

– Chào bán cổ phần ra công chúng có quy mô rộng rãi. Tính chất rộng rãi được thể hiện ở việc chào bán cho số lượng lớn các nhà đầu tư và được chào bán rộng rãi ra công chúng.

– Việc chào bán cổ phần ra công chúng là hoạt động thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư, giúp cho nhà đầu tư có cơ hội góp vốn vào công ty cổ phần.

– Khi công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư thì phải thông qua hoạt động chào bán cổ phiếu.

–  Đối với các tổ chức phát hành cổ phiếu thì một đợt chào bán cổ phần ra công chúng thì sẽ thể hiện được hình ảnh, thương hiệu của công ty được phổ biến rộng rãi và nâng cao uy tín của tổ chức phát hành.

Khi chào bán cổ phần  thì cần phải thực hiện thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng theo quy định.

>>>> Tham khảo: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Quy trình Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng?

Trước tiên để thực hiện thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 58/2012 Nghị định của Chính phủ như:

– Công ty có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Công ty cần có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khi đã đáp ứng các điều kiện trên thì cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm:

– Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mẫu tại phụ lục 01 của thông tư 162/2015/TT-BTC;

– Báo cáo bạch lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 của thông tư 162/2015/TT-BTC;

– Điều lệ của công ty có các nội dung phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua các phương án phát hành, sử dụng  vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

– Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần nhất phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định;

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Quyết định hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

– Nếu việc phát hành cổ phiếu ra công chúng là nhằm mục đích thực hiện dự án thì cần các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện dự án như Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư…;

– Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;

– Hợp đồng tư vấn về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp chính tổ chức phát hành là công ty chứng khoán hoặc đợt phát hành do tổ chức bảo lãnh cam kết phát hành.

Hồ sơ này được nộp tới Ủy ban chứng khoán nhà nước nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trong 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

 

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET