Thu nhập chịu thuế tính trước là gì?

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì?

Thu nhập chịu thuế tính trước là phần giá trị chênh lệch giữa giá trị hàng hóa, sản phẩm bán ra với giá trị tạo ra hàng hóa đó, hay bản chất của thu nhập chịu thuế trước bạ chính là phần lợi nhuận của đơn vị sản xuất, cung cấp dịch vụ được tính trước khi giao cho bên sử dụng, phân phối

Thu nhập chịu thuế tính trước là thuật ngữ rất quen thuộc trong giới kinh doanh nhưng giải thích cụ thể của thuật ngữ này không phải ai cũng nắm chính xác.

Thu nhập chịu thuế tính trước thường xuất hiện trong các đơn vị sản xuất hàng hóa hoặc các nhà thầu xây dựng.

Có thể hiểu đơn giản: thu nhập chịu thuế tính trước là phần giá trị chênh lệch giữa giá trị hàng hóa, sản phẩm bán ra với giá trị tạo ra hàng hóa đó, hay bản chất của thu nhập chịu thuế trước bạ chính là phần lợi nhuận của đơn vị sản xuất, cung cấp dịch vụ được tính trước khi giao cho bên sử dụng, phân phối.

Trong khái niệm nêu trên, có 02 thuật ngữ cần phải nắm rõ đó là giá trị tạo ra hàng hóa, sản phẩm và giá trị hàng hóa, sản phẩm bán ra.

Một là: Giá trị tạo ra hàng hóa: là phần chi phí để tạo ra hàng hóa, sản phẩm đó. Tức là bất kỳ một sản phẩm hay một công trình xây dựng khi thực hiện xây dựng, sản xuất thì phải bỏ ra một khoản chi phí (bao gồm chi phí để có nguyên vật liệu, chi phí nhân công, các chi phí nhập khẩu, chi phí vận chuyển, các khoản thuế…).

Hai là: Giá trị hàng hóa bán ra: là giá trị mà đơn vị sản xuất, nhà thầu ước tính bán ra thị trường trong đó đã bao gồm cả giá trị tạo ra hàng hóa.

Tính thu nhập chịu thuế tính trước theo công thức:

Thu nhập chịu thuế tính trước sẽ bằng 5,5% tổng giá trị chi phí trực tiếp đã thực hiện xây dựng, sản xuất trong quyết toán.

Vậy tại sao phải tính thu nhập chịu thu nhập chịu thuế tính trước?

Như đã nêu ở trên, thu nhập chịu thuế tính trước chính là dự tính phần lãi suất sau khi sản phẩm bán ra. Trong hồ sơ tham gia đấu thầu để giành lấy quyền xây dựng một công trình hay quyền cung cấp sản phẩm của mình cho đơn vị nào đó sẽ phải xác định trước giá sẽ tranh bán.

Giá được xác định này chính là giá mà doanh nghiệp mong muốn sản phẩm, công trình của mình đạt được và cũng là phần giá trị hợp đồng của nhà thầu và chủ đầu tư. Phần giá này sẽ bao gồm dự toán chi phí thực hiện, chi phí gián tiếp, lợi nhuận tính trước và thuế VAT.

Như vậy, có thể thấy việc xác định thu nhập chịu thuế tính trước là một bước trong xây dựng dự toán chi phí để đưa ra giá bán của sản phẩm, của công trình; hoàn thành hồ sơ để doanh nghiệp tham gia đấu thầu đồng thời thể hiện được khả năng cạnh tranh của nhà thầu.

Nói tóm lại, mỗi doanh nghiệp muốn duy trì sự ổn định và phát triển kinh doanh của đơn vị mình phải biết cách dự toán chi phí xây dựng, sản xuất, dự tính thu nhập chịu thuế tính trước nhằm tạo ra lợi nhuận chính đáng cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo sự cạnh tranh với các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Xem thêm:

Khai lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản góp vốn công ty TNHH 1 TV

Thủ tục, điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt