Thông báo hoạt động bưu chính

Ngoài việc cấp Giấy phép bưu chính, Bộ thông tin và Truyền thông còn cấp Văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần gửi Thông báo hoạt động bưu chính bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi thực hiện các hoạt động sau đây:

  1. a)  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
  2. b)  Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
  3. c)  Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
  4. d)  Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

đ)  Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;

  1. e)  Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
  2. g)  Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
  3. h)  Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài

Xem thêm:

Gia hạn Giấy phép lao động

Đăng Ký Mã Vạch Nước Khoáng Có Những Lợi Ích Gì? Chi Phí Ra Sao?

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

–  Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;

–  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

–  Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

–  Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

–  Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

–  Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

–  Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho danh nghiệp.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan