Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ). Theo đó, thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ là bao lâu?

Câu hỏi: Tôi và gia đình đã sinh sống ổn định trên mảnh đất này từ lâu, tôi đã lên Ủy ban kiểm tra thì đất đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ. Sắp tới tôi tiến hành làm thủ tục xin cấp Sổ đỏ đất do tôi đứng tên. Được biết năm 2021 có thay đổi về thời hạn đóng tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ. Vậy cho tôi hỏi thời hạn đóng tiền sử dụng đất hiện nay thế nào? – Hà Dung (Thái Nguyên)

Ai phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ?

Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp Sổ đỏ) phải nộp được xác định dựa trên những căn cứ sau:

– Diện tích đất được công nhận quyền sử dụng đất;

– Mục đích sử dụng đất;

– Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định hoặc giá đất cụ thể.

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01/7/2014 khi được cấp Sổ đỏ thuộc một trong những trường hợp dưới đây phải nộp tiền sử dụng đất:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 (Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP):

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 02 điều kiện sau:

+ Đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

+ Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Sổ.

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993 mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP khi được cấp Sổ đỏ thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với:

+ Đất có nhà ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

+ Đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 1/7/2014 khi được cấp Sổ đỏ mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải thực hiện nộp tiền.

Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

+ Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Sổ theo giá đất tại Bảng giá đất.

+ Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Sổ theo giá đất cụ thể.

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 (Điều 8 Nghị định 45/2014).

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm pháp luật đất đai kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.


Thời hạn nộp tiền sử dụng đất bao lâu? (Ảnh minh họa)

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất là bao lâu?

Về thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ, pháp luật hiện hành đã có sự thay đổi.

Cụ thể, khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020) quy định về thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận như sau:

+ Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

+ Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Lưu ý: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

Trước đây, theo khoản 4 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

– Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

– Quá thời hạn quy định nêu trên, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

Như vậy, chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận phải nộp đủ tiền sử dụng đất.

Sau khi nộp thì người sử dụng đất phải giữ biên lai, chứng từ để nộp khi nhận Giấy chứng nhận, nếu không có biên lai, chứng từ thì không được nhận Giấy chứng nhận.


Tiền chậm nộp tiền phạt tính thế nào? (Ảnh minh họa)

Tiền chậm nộp tiền phạt tính thế nào?

Trường hợp quá thời hạn nêu trên người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định (trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất).

Đây được coi là hành vi vi phạm hành chính về thuế, do đó, căn cứ khoản 1 Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP tiền chậm nộp tiền phạt được tính như sau:

–  Cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

– Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

* Lưu ý không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp:

+ Trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền;

+ Trong thời gian xem xét, quyết định miễn tiền phạt;

+ Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

Như vậy, khi tiến hành thủ tục cấp Sổ đỏ, bạn cần lưu ý về thời hạn nộp tiền sử dụng đất để không bị xử phạt vi phạm theo quy định trên.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt