Tất tần tật những quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an 2021

Công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi nhất định. Vậy, khi tham gia nghĩa vụ công an được hưởng những quyền lợi gì?

Câu hỏi: Gia đình tôi đang có ý định cho cháu đi nghĩa vụ công an, qua hỏi mọi người có nói đi nghĩa vụ công an được hưởng nhiều quyền lợi. Cho tôi hỏi cụ thể là những quyền lợi gì? – Lê Quân (Hà Tĩnh).

Quyền lợi khi khám sức khỏe và trong thời gian thực hiện nghĩa vụ công an

Điều 8 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định chế độ của công dân tham gia nghĩa vụ công an như sau:

Điều 8. Chế độ, chính sách

1. Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện, công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

2. Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Từ quy định trên, công dân tham gia nghĩa vụ công an được hưởng những quyền lợi dưới đây:

Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe (theo Điều 49 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015)

– Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ công an, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ công an thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng.

– Công dân đến đăng ký nghĩa vụ công an, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở trong thời gian thực hiện đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe đi, về.

Trong thời gian phục vụ tại ngũ (khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự)

– Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội.

Được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật.

– Từ tháng thứ 13  trở đi được nghỉ phép theo chế độ (chi tiết tại Điều 3 Nghị định 27/2016/NĐ-CP).

– Từ tháng thứ 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng (chi tiết tại Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP).

– Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác.

– Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác.

– Được ưu đãi về bưu phí.

– Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng.

– Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thi được hưởng chế độ ưu đãi.

– Được bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

quyen loi khi di nghia vu cong an 2021

Tất tần tật những quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an 2021 (Ảnh minh họa)

Tham gia nghĩa vụ công an được trợ cấp tạo việc làm khi xuất ngũ

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 70/2019/NĐ-CP, khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự, cụ thể:

– Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ.

– Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó.

– Được trợ cấp tạo việc làm.

– Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ.

Trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp.

– Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ.

Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật.

– Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội.

– Một số trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Đi nghĩa vụ công an có được làm công an không?

Theo Điều 9 Nghị định 70/2019, việc chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp được quy định như sau:

Điều 9. Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp

1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.

Theo quy định trên, có hai trường hợp chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ:

Trường hợp được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi).

– Kết quả phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân.

Tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Các trường hợp còn lại

Khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.

Như vậy, đi nghĩa vụ công an được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân nếu đủ điều kiện. Hoặc hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.

quyen loi khi di nghia vu cong an 2021

Có được làm công an sau khi tham gia nghĩa vụ công an không? (Ảnh minh họa)

Xem thêm: https://luatdanviet.com/dieu-kien-huong-tro-cap-thoi-viec-tu-2021-cho-nguoi-lao-dong
Gia đình có con đi nghĩa vụ công an được hưởng quyền lợi gì?

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 70/2019, chế độ với công dân khi tham gia nghĩa vụ công an như sau:

2. Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Tại khoản 3 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự, chế độ với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ như sau:

– Bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm. Cụ thể mức hỗ trợ:

+ Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 03 triệu đồng/suất/lần.

+ Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần.

+ Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ.

Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ;

+ Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 02 triệu đồng/người.

– Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí.

– Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET-1

Kết nối Luật Dân Việt

Nhận update thông tin pháp lý

Đăng ký để nhận thông tin pháp lý mới nhất

Tin mới

Bài viết liên quan