Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì? Các trường hợp được tạm hoãn hợp đồng

Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì? Các trường hợp được tạm hoãn hợp đồng

Vì một số lý do đặc biệt mà người lao động có nhu cầu xin tạm hoãn hợp đồng lao động đang thực hiện. Vậy tạm hoãn hợp đồng lao động là gì? Khi nào được tạm hoãn hợp đồng?

Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì?

Tạm hoãn hợp đồng lao động là tạm thời ngừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động đã cam kết trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thoả thuận của các bên hợp đồng.

Các trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động năm 2019, có 08 trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động, gồm:

– Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ dân quân tự vệ;

– Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo pháp luật tố tụng hình sự;

– Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

– Lao động nữ mang thai nếu tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi;

– Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

– Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

– Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Việc người lao động có thể được tạm hoãn thực hiện hợp đồng hay không phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên.

Xem thêm:

Tạm đình chỉ điều tra là gì? 

Thông báo lưu trú trực tuyến là gì? Cách thực hiện ra sao?

Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tạm hoãn hợp đồng lao động

Căn cứ quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động 2019:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc theo công việc đã giao kết.

Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thỏa thuận với doanh nghiệp về thời gian có mặt của mình.

Đồng thời người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc theo hợp đồng đã giao kết.

Trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt