Home 9 Tư vấn doanh nghiệp 9 Quyết định thay đổi tên công ty 2020

Quyết định thay đổi tên công ty 2020

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành, thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty thường được quyết định bởi người đứng đầu của công ty.

Trải qua thời gian hoạt động trên thị trường kinh doanh, nhiều doanh nghiệp muốn đồng bộ nhận diện thương hiệu hoặc muốn thay đổi một tên công ty mới để phù hợp hơn với hướng phát triển của công ty, tạo dấu ấn đối với khách hàng. Khi đó, doanh nghiệp cần làm thủ tục Thông báo thay đổi tên công ty.

Trong phạm vi bài viết hôm nay, cùng Luật Dân Việt tìm hiểu về Quyết định thay đổi tên công ty và các vấn đề liên quan để nắm rõ hơn.

Thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành, thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty thường được quyết định bởi người đứng đầu của công ty, cụ thể như:

+ Công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông;

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên là Hội đồng thành viên;

+ Công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu công ty;

+ Công ty hợp danh là của các thành viên hợp danh

Nội dung thay đổi tên công ty sẽ được ghi nhận trong Quyết định và biên bản họp của công ty nộp kèm với hồ sơ Thông báo gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh để được điều chỉnh thay đổi tên công ty.

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty, doanh nghiệp thực hiện gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên hiện tại của doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên mới doanh nghiệp dự kiến thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Trường hợp nếu doanh nghiệp thay đổi là công ty TNHH hai thành viên trở lên thì kèm theo thông báo có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên công ty;

+ Nếu là đơn vị công ty cổ phần, công ty hợp danh thì kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.

Lưu ý: Trong quyết định, biên bản họp phải được ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Phòng đăng ký kinh doanh nơi tiếp nhận Thông báo thay đổi tên công ty sau khi tiếp nhận tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên mà doanh nghiệp dự kiến thay đổi không trái với các quy định về đặt tên theo quy định Luật doanh nghiệp.

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu quyết định thay đổi tên công ty đối với loại hình công ty cổ phần dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Số: …/…/QĐ                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về vấn đề thay đổi tên công ty)

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày …/…/…;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần đã được các thành viên cổ đông thông qua ngày …/…/…;

Căn cứ vào Biên bản họp đại hội đồng cổ đông được thông qua ngày …/…/… về vấn đề thay đổi tên công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 01. Quyết định thay đổi tên công ty cổ phần

+ Tên cũ của công ty: ……………………………………………………………….

+ Tên mới dự kiến thay đổi: …………………………………………………………

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………

+ Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………

Điều 02. Ông (bà) có tên sau: … chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thông báo thay đổi tên doanh nghiệp theo quy định.

Điều 03. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên cổ đông trong công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung trong Quyết định này.

Điều 04. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Nơi nhận                                                                                             TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  + Như điều 03;                                                                                       Chủ tịch Hội đồng quản trị

  + Lưu VT;                                                                                              (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Các bước thay đổi tên công ty nhanh nhất

Để thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty nhanh nhất, Quý khách hàng có thể tham khảo các bước thay đổi sau:

Bước 01. Trước khi doanh nghiệp có dự định thay đổi tên công ty, cần thực hiện bước tra cứu tên dự định thay đổi trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp để tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc tương tự với tên của các doanh nghiệp khác.

Bước 02. Chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ theo quy định, được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Bước 03. Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ, doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước đó.

Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên mà doanh nghiệp dự kiến thay đổi không trái với các quy định về đặt tên theo quy định Luật doanh nghiệp

Bước 04. Doanh nghiệp tiến hành hoàn tất thủ tục khắc lại dấu công ty theo tên mới đã đăng ký và tiến hành cập nhật công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

 

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET