Quy Định Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Năm 2021 Có Gì Mới?

Quy Định Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Năm 2021 Có Gì Mới?

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục không bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức đang sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên nếu không đăng ký, nhãn hiệu đó cũng không được bảo hộ. Lợi ích của việc bảo hộ nhãn hiệu vô cùng quan trọng đối với cá nhân, tổ chức sở hữu nhãn hiệu, đó là tiền đề phát triển của một thương hiệu/nhãn hiệu sau này.

Để tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu, cá nhân, tổ chức cần nắm rõ các quy định pháp luật liên quan, tránh những trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sẽ kéo dài thời gian thẩm định của đơn. Dưới đây là những quy định về đăng ký nhãn hiệu người nộp đơn cần nắm rõ.

Quy định về đăng ký nhãn hiệu liên quan tới hồ sơ

– Đối với đơn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu;

Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm: Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

– Mẫu nhãn hiệu có kích thước không vượt quá 80 x 80mm trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy ủy quyền (nếu có);

Quy trình đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

– Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây: (Điều 109 Luật sở hữu trí tuệ)

  1. a) Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;
  2. b) Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;
  3. c) Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;
  4. d) Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật này;

đ) Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

– Công bố đơn

Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều này.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

– Thẩm định nội dung

Vấn đề này được quy định tại Điều 114 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

Những đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sau đây được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là hợp lệ.

Trên đây là quy định về đăng ký nhãn hiệu trong quá trình tiếp nhận và xử lý đơn của Cục sở hữu trí tuệ.

Xem thêm:

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu 3 chiều như thế nào?

Tra Cứu Nhãn Hiệu Hàng Hóa Như Thế Nào?

Quy định về đăng ký nhãn hiệu liên quan tới lệ phí

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, chúng tôi cung cấp các loại lệ phí cần thiết để đăng ký 01 nhãn hiệu/01 nhóm hàng hóa, dịch vụ cho 06 sản phẩm dưới đây:

Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
Lệ phí nộp đơn 01 đơn 150.000
Phí phân loại quốc tế về nhãn hiệu
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )
Phí  thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
Phí công bố đơn 01 đơn 120.000
Phí tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn 01 nhóm 180.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )
Phí thẩm định đơn 01 nhóm 550.000
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là: 1.000.000

Để được tư vấn kỹ hơn quy định về đăng ký nhãn hiệu mới nhất và được tối ưu hóa quy trình (trên cơ sở vẫn đảm bảo quy định pháp luật), cá nhân, tổ chức vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt