Quy định thời gian bảo hộ bản quyền tác giả

Quy định thời gian bảo hộ bản quyền tác giả

Không phải việc bảo hộ nào cũng là mãi mãi, việc bảo hộ bản quyền cũng có những giới hạn nhất định tùy thuộc vào hình thức đăng ký bảo hộ. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có quy định cụ thể về thời gian bảo hộ bản quyền đối với từng loại hình được chấp thuận bảo hộ.

Những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Thời gian Bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam có những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả như:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

– Tác phẩm báo chí

– Tác phẩm âm nhạc

– Tác phẩm sân khấu

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh)

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

– Tác phẩm nhiếp ảnh

– Tác phẩm kiến trúc

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Tư vấn thời gian bảo hộ bản quyền tác giả gọi 0961.589.688 – 0926 220 286

Thời gian bảo hộ bản quyền tác giả phụ thuộc vào các yếu tố

Theo đó, quyền bảo hộ các loại hình nêu trên bao gồm: Quyền nhân thân và quyền tài sản. Thời gian bảo hộ bản quyền tác giả tùy thuộc vào quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu.

Đối với quyền nhân thân bao gồm: Quyền đặt tên cho tác phẩm, Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Quyền nhân thân này có thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả là vĩnh viễn.

Xem thêm:

Xây dựng và thông báo định mức lao động công ty hợp danh

Bản Quyền Là Gì? Bản Quyền Tiếng Anh Là Gì?

Dịch vụ đăng ký logo công ty nhanh gọn

Đối với quyền nhân thân là quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản, thời gian bảo hộ bản quyền được quy định rõ trong luật Sở hữu trí tuệ như sau:

Thời gian bảo hộ bản quyền tác giả tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh

Thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;

Đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện và tác phẩm không thuộc loại hình nêu trên

Thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thời hạn bảo hộ bảo hộ bản quyền tác giả nêu trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt