Home 9 Tin tức pháp lý 9 Quy định phụ cấp thu hút của giáo viên như thế nào?

Quy định phụ cấp thu hút của giáo viên như thế nào?

Phụ cấp thu hút là một trong những chế độ dành cho giáo viên công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Dưới đây là một số thắc mắc về vấn đề hưởng phụ cấp thu hút của giáo viên mà Luật Dân việt trích dẫn để các bạn có thông tin tham khảo phù hợp các trường hợp của mình..

Giáo viên tập sự có được nhận phụ cấp thu hút?

 

Thời gian tới, em có đến công tác ở một trường tiểu học tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, vị trí là giáo viên tập sự. Vậy, cho em hỏi em có được nhận phụ cấp thu hút không? – Phạm Hồng (hongpham11…@gmail.com).

 

Trả lời:

Tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

 

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã…

 

Căn cứ quy định trên, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ là đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định 76/2019, trong đó có phụ cấp thu hút.

Vậy, bạn là giáo viên tập sự đến làm việc tại trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn nên sẽ được hưởng phụ cấp thu hút.

Mức hưởng phụ cấp thu hút của giáo viên vùng đặc biệt khó khăn

 

Em là giáo viên dạy ở một trường tiểu học huyện miền núi, thuộc thôn có điều kiện đặc biệt khó khăn. Cho em hỏi, mức hưởng phụ cấp thu hút em được nhận là bao nhiêu? Em cảm ơn! – Khánh Lê (lekhanh…@gmail.com).

 

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bao gồm:

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

 

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã;

 

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…

 

Đồng thời tại Điều 4 Nghị định này cũng nêu rõ:

 

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

 

Theo đó, mức hưởng được tính theo công thức:

Phụ cấp thu hút = 70% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên (nếu có).

Căn cứ quy định trên, bạn là đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút với mức hưởng bằng 70% theo cách tính như trên.

phu cap thu hut cua giao vien vung dac biet kho khan

Phụ cấp thu hút của giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn (Ảnh minh họa)

Khi nào giáo viên vùng đặc biệt khó khăn bị cắt phụ cấp thu hút?

 

Tôi nhận công tác tại trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn từ 02/2016 và được hưởng 70% phụ cấp thu hút. Theo một số đồng nghiệp cho biết, tới đây vào tháng 02/2021 khi đủ 05 năm hưởng phụ cấp thu hút tôi sẽ không còn được hưởng nữa (trường tôi vẫn thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn).

 

Cho tôi hỏi, có đúng sau 05 năm tôi sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút nữa phải không?

 

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 76/2019/NĐ-CP, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu…

Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định này quy định thời gian hưởng là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 76/2019, thời gian làm việc thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

 

1. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn), bao gồm:

 

a) Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội;

 

b) Thời gian làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu.

 

Tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP nêu rõ 02 cách tính thời gian làm việc thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn:

Tính theo tháng

– Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm thì được tính cả tháng; trường hợp có dưới 50% thời gian thì không tính.

– Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Tính theo năm

– Dưới 03 tháng thì không tính.

– Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác.

– Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

Trong đó, thời gian không được tính hưởng phụ cấp thu hút gồm có thời gian đi công tác, học tập, làm việc ở vùng không có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên; nghỉ không lương liên tục từ 01 tháng trở lên…

Từ những căn cứ trên, bạn là giáo viên công tác tại trường học thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 05 năm (60 tháng).

Thời gian nghỉ thai sản có được tính để hưởng phụ cấp thu hút không?

 

Cho em hỏi về vấn đề hưởng phụ cấp thu hút với giáo viên. Vào tháng 08/2015, em có quyết định tuyển dụng vào công tác tại trường tiểu học thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Em được hưởng 70% phụ cấp thu hút. Tháng 03/2019 em có nghỉ chế độ thai sản 06 tháng.

 

Đến tháng 09/2020 trường đã thông báo cắt phụ cấp thu hút (trường vẫn còn nằm trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn). Theo tìm hiểu thì em chưa hưởng đủ phụ cấp thu hút 05 năm. Em có hỏi thì nhà trường trả lời em đã hưởng thu hút từ 08/2015 nên đã đủ 05 năm. Cho em hỏi nhà trường trả lời đã đúng chưa? Em có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút cho đủ 05 năm không?

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút như sau:

– Mức hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

– Áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này cũng nêu rõ thời gian không được tính hưởng chế độ phụ cấp thu hút gồm:

 

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;

 

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

 

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

 

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

 

Thời gian tính hưởng phụ cấp thu hút là 05 năm (60 tháng) làm việc thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian nghỉ việc sinh con hưởng trợ cấp BHXH không phải thời gian làm việc thực tế nên không tính hưởng phụ cấp thu hút.

Như vậy, từ thời điểm nhận công tác đến nghỉ sinh (từ 08/2015 – 03/2019), bạn có thời gian thực tế làm việc hưởng phụ cấp thu hút là 43 tháng. Vậy, sau thời gian nghỉ chế độ thai sản trở lại làm việc (từ 09/2019), bạn vẫn tiếp tục được hưởng thu hút 17 tháng  thực tế làm việc còn lại cho đủ 60 tháng.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

5 mẫu đơn xin việc thường gặp các ngành, nghề hiện nay

5 mẫu đơn xin việc thường gặp các ngành, nghề hiện nay

Nộp hồ sơ ứng tuyển bất kỳ một vị trí nào cũng thường cần một mẫu đơn xin việc chuẩn. Dưới đây là top 5 mẫu đơn xin việc thường gặp với 5 ngành, nghề phổ biến.   1. Mẫu đơn xin việc thường gặp các ngành nghề hiện nay thế nào? Câu hỏi: Để làm đồ án tốt nghiệp, đề...

Tất tần tật những quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an 2021

Tất tần tật những quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an 2021

Công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi nhất định. Vậy, khi tham gia nghĩa vụ công an được hưởng những quyền lợi gì? Câu hỏi: Gia đình tôi đang có ý định cho cháu đi nghĩa vụ công an, qua hỏi mọi người có nói đi nghĩa vụ công an được hưởng...

Hướng dẫn đăng ký thuế cho người phụ thuộc 2021

Hướng dẫn đăng ký thuế cho người phụ thuộc 2021

Khi tính thuế thu nhập TNCN phải nộp, cá nhân được tính các khoản giảm trừ, trong đó có giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Vậy, thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc năm 2021 thế nào? Làm sao để chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế TNCN? Câu hỏi: Em...

Năng lực hành vi dân sự đầy đủ là gì? Các mức độ năng lực

Năng lực hành vi dân sự đầy đủ là gì? Các mức độ năng lực

Sau đây, luatdanviet.com sẽ giải thích về năng lực hành vi dân sự đầy đủ là gì và các mức độ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Câu hỏi: Anh chị cho em hỏi, thế nào là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ? Các mức độ hành vi dân sự được quy định như thế...

Hướng dẫn cách viết hồ sơ xin việc 2021 chuẩn nhất

Hướng dẫn cách viết hồ sơ xin việc 2021 chuẩn nhất

Để ứng tuyển vào bất kỳ một vị trí nào cũng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và thu hút nhà tuyển dụng. Vậy một bộ hồ sơ chuẩn gồm những giấy tờ gì? Cách viết hồ sơ xin việc 2021 thế nào? Câu hỏi: Em chào các anh chị biên tập của Vanbanluat ạ, cho em hỏi là hiện nay,...

Đóng bảo hiểm bao lâu được hưởng chế độ thai sản?

Đóng bảo hiểm bao lâu được hưởng chế độ thai sản?

Các quyền lợi liên quan đến chế độ thai sản luôn được người lao động đặc biệt quan tâm. Thế nhưng, vẫn có nhiều băn khoăn xoay quanh điều kiện để được hưởng chế độ này. Lao động nữ đóng bảo hiểm bao lâu được hưởng chế độ thai sản? Câu hỏi: Tôi vào làm việc tại công ty...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Xây Dựng Có Những Điều Kiện Gì?

Để thành lập doanh nghiệp xây dựng cá nhân, tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành. Nhận thấy nhu cầu sử dụng các công trình xây dựng của con người ngày một cao rất nhiều cá nhân, tổ chức đã và đang có nhu cầu kinh...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET