Tổng hợp nội dung

Pháp lý lao động

Pháp lý lao động

Gia hạn Hợp đồng lao động

Có không ít trường hợp lao động nữ mang thai khi chuẩn bị chấm dứt Hợp đồng lao động (HĐLĐ), điều này khiến người lao