Pháp lý công ty TNHH 1 Thành Viên

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 TV

Tùy vào chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức hay cá nhân mà có mô hình tổ chức quản lí và hoạt động khác nhau. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn...

Chứng từ đối với tài sản góp vốn công ty TNHH 1 TV

Khi cá nhân, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì việc góp vốn này phải được thể hiện bằng chứng từ góp vốn. Hiện, chứng từ góp vốn được chia thành 03 trường hợp sau: Trường hợp 1: Nếu bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh Trường hợp cá nhân, tổ...

Định giá tài sản góp vốn công ty TNHH 1 TV

Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Do đó, đối tượng để định giá...

Tài sản góp vốn là tàu biển công ty TNHH 1 TV

Khi doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản là tàu biển, hai bên phải lập Hợp đồng góp vốn, định giá tài sản góp vốn hoặc thuê tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và phải thể hiện bằng chứng từ góp vốn - xem chi tiết tại công việc "Định giá tài sản góp vốn",...