Nơi thường trú là gì? Điều kiện đăng ký thường trú 2021 có gì mới?

Nơi thường trú là gì? Điều kiện đăng ký thường trú 2021 có gì mới?

Đăng ký thường trú là một trong những thủ tục cần thiết đối với mỗi công dân. Vậy nơi thường trú là gì và điều kiện đăng ký thường trú hiện nay thế nào?

Nơi thường trú là gì?

Khoản 8, Điều 2, Luật Cư trú 2020 thì:

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.

Như vậy, địa điểm nào công dân có thời gian sinh sống trong thời gian dài, ổn định là nơi thường trú. Đây là chỗ ở được pháp luật công nhận là chỗ ở hợp pháp, cũng chính là nơi đăng ký hộ khẩu.

Nơi thường trú là địa chỉ được ghi trong các hồ sơ xin việc, học tập…để cơ quan, trường học tiện liên lạc khi có việc cần. Một người, do tính chất công việc, học hành, có thể ở nhiều nơi khác nhau nhưng chỉ có một địa chỉ thường trú duy nhất. Vậy điều kiện đăng trú 2021 có gì khác so với trước?

Điều kiện đăng ký thường trú mới nhất ra sao?

Hiện nay, điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội hay TP.HCM, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều giống nhau và giống với các địa phương còn lại. Thay đổi mang ý nghĩa lớn nhất chính là trong Luật Cư trú mới đã bãi bỏ quy định về thời gian tạm trú trong điều kiện đăng ký thường trú như trước đây.

Mọi công dân đều có thể đăng ký thường trú nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20, Luật Cư trú 2020. Cụ thể:

Trường hợp 1:

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Trường hợp 2:

Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp:

– Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

– Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

– Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ,

Trường hợp 3:

Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi:

– Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

– Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu, không thấp hơn 08 m2 sàn/ người.

Trường hợp 4:

Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi người đó:

– Hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

– Đại diện cơ sở tín ngưỡng;

– Được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

– Là trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

Trường hợp 5:

Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

Trường hợp 6:

Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi:

– Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú;

– Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

Trên đây là giải đáp về Nơi thường trú là gì? Điều kiện đăng ký thường trú 2021 có gì mới? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho Luật Dân Việt để được hỗ trợ.

Xem thêm:

Thời hiệu là gì? 

Chiếm hữu ngay tình là gì? 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt