Nội dung Giấy cam đoan của tác giả khi Đăng ký bản quyền như thế nào

Giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền tác giả là một trong những nội dung của hồ sơ đăng ký bản quyền, để khách hàng hiểu nội dung giấy cam đoan của tác giả. Công ty Luật Dân Việt sẽ tư vấn cho khách hàng tài liệu này.

Giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền là gì?

Giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền tác giả là tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, trong đó tác giả cam kết mình là người sáng tạo ra tác phẩm, không sao chép bất kỳ tác phẩm từ tổ chức, cá nhân nào khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

Đồng thời tác giả cũng cam kết chủ sở hữu quyền đối với tác phẩm thuộc về Công ty, tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo quyết định giao việc của công ty và đã nhận lương từ Công ty (áp dụng trong trường hợp tác giả là nhân viên công ty được giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm) hoặc tác giả cam kết chủ sở hữu tác phẩm thuộc về bên thuê tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo hợp đồng thuê (áp dụng trong trường hợp tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo hợp đồng thuê của bên thứ 3)

Giấy cam đoan của tác giả sẽ đảm bảo tính pháp lý của tác phẩm, tránh những việc phát sinh tranh chấp quyền sở hữu tác phẩm giữa chủ sở hữu và tác giả.

Nội dung giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền như thế nào?

Để khách hàng tham khảo, Công ty Luật Dân Việt sẽ hướng dẫn khách hàng soạn thảo nội dung giấy cam đoan của tác giả như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

*********

GIẤY CAM ĐOAN

Tôi – người có tên dưới đây:

Họ và tên:            Nguyễn Văn A

Ngày sinh:           07/04/1982

Số CMND:          123456 cấp ngày 01/09/2011 tại Hà Nội

Địa chỉ:                Số 11, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chức vụ:             Trưởng phòng

Tôi cam đoan là tác giả của chương trình máy tính “Phần mềm quản trị bệnh viện thông minh”. Tôi cam đoan không sao chép của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tác phẩm nêu trên.

Tôi cam đoan chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm trên thuộc về Công ty Cổ phần Truyền thông ABC.

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày 01 tháng 06 năm 2015

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày 01 tháng 06 năm 2015

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tác giả

Trong trường hợp cần tư vấn thêm về giấy cam đoan của tác giả khi đăng ký bản quyền, khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Luật Dân Việt để được tư vấn.

 

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt