Mẫu Quyết định thành lập công ty mới nhất hiện nay

Mẫu Quyết định thành lập công ty mới nhất hiện nay

Mẫu Quyết định thành lập công ty mới nhất như thế nào? Ai có thẩm quyền ký quyết định thành lập công ty, tất cả sẽ có trong bài viết sau đây.

Một doanh nghiệp muốn thực hiện đăng ký kinh doanh để tiến hành việc kinh doanh của mình, điều tiên quyết cần phải đáp ứng là lập ra một Quyết định thành lập công ty, bởi đó là một cơ sở quan trọng mà chủ sở hữu cần đưa ra để công ty được công nhận hợp pháp theo quy định của pháp luật.

mau-quyet-dinh-thanh-lap-cong-ty

Trong bài viết này, Luật Dân Việt xin giới thiệu mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất để cá nhân, tổ chức đã và đang có ý định đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp của mình tham khảo.

Quyết định thành lập công ty là gì?

Quyết định thành lập công ty là một biên bản được lập ra trước khi thành lập công ty thể hiện ý chí của các thành viên, người sáng lập bàn bạc để đưa ra quyết định tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quyết định thành lập công ty còn là một trong những tài liệu quan trọng khi chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch – Đầu tư của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định tại Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp

– Đối với công ty TNHH một thành viên sẽ do chủ sở hữu ban hành quyết định.

– Đối với công ty TNHH hai thành viên sẽ do hội đồng thành viên quyết định ban hành.

– Đối với công ty cổ phần sẽ do Đại hội đồng cổ đông ban hành.

– Đối với công ty hợp danh sẽ do hội đồng thành viên ban hành.

Mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất

Nội dung cụ thể của mẫu quyết định thành lập công ty bao gồm: tên chủ sở hữu, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông; ngành nghề kinh doanh kèm mã số, điều lệ công ty, thời gian có hiệu lực và phải có chữ kí của người đại diện và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Như ta đã biết mỗi hình thức công ty khác nhau sẽ do một chủ thể ban hành quyết định khác nhau, do đó, ở đây tổng đài tư vấn Luật Dân Việt xin cung cấp mẫu quyết định thành lập của dạng công ty điển hình nhất ở Việt Nam là công ty cổ phần để quý khách hàng tham khảo.

Xem thêm:

Định giá tài sản góp vốn công ty TNHH 1 TV

Thông báo về số lao động làm việc tại công ty cổ phần mới thành lập

Xây dựng bảng phụ cấp lương công ty TNHH 1 TV

Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định thành lập công ty

Mỗi một hình thức công ty sẽ có một cách trình bày quyết định khác nhau, nhưng tựu chung lại thì đều có các mục được dùng cho tất cả các hình thức như:

1/ Tên doanh nghiệp như CÔNG TY TNHH MTV Trung Phước.

2/ Quốc hiệu, tiêu ngữ:

“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’

3/ Số quyết định

4/ Địa danh, ngày, tháng, năm  ban hành quyết định.

5/ Tên quyết định “QUYẾT ĐỊNH’’ về việc thành lập công ty mới

6/  Tên chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên, hội đồng quản trị:

– Đối với Công ty TNHH MTV ghi là “CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV………………”

– Đối với Công ty TNHH hai thành viên ghi là “HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH………..”

– Đối với công ty hợp danh ghi là “HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH…..’

– Đối với công ty cổ phần ghi là “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN”

7/ Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định:

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020

– Căn cứ Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp về đăng ký kinh doanh;

– Căn cứ vào Điều lệ của công ty…………

– Căn cứ vào biên bản họp số ngày, tháng, năm.

8/ Xét theo vấn đề gì: Xét theo tình hình kinh doanh hiện tại; xét theo đề nghị của ai.

9/ Ghi in hoa “QUYẾT ĐỊNH”

10/ Các điều khoản;

Điều 1: Thành lập công ty nào; địa chỉ; ngành nghề hoạt động; mã ngành.

Điều 2: Tên của người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều lệ Công ty được áp dụng phù hợp với tiêu chí của Quyết định và phù hợp với luật định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 5: Quy định về các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định

11/ Nơi nhận: Như điều nào ở trên; Lưu VT của công ty;

12/ Chữ kí của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý về quyết định thành lập công ty

– Công ty phải có đầy đủ các yếu tố như tên chưa được đăng kí bởi bất kì một công ty nào, trụ sở chính, địa chỉ rõ ràng, chính xác của công ty, bởi lẽ, đây là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể nhận diện được công ty đó, và hình thức thành lập của công ty.

Việc có đầy đủ những căn cứ trên sẽ giúp cho công ty có thể thực hiện hoạt động kinh doanh được dễ dàng hơn, giúp nhà đầu tư có thể nhận diện được công ty nào là uy tín để thực hiện góp vốn.

– Công ty cần xác định được mục đích và ngành nghề kinh doanh trên sự thống nhất của các thành viên, căn cứ vào đó để đưa ra được lý do khi thành lập miễn là hoạt động kinh doanh đó phù hợp với quy định của pháp luật.

– Công ty cần xác định rõ ràng về các thành viên, cổ đông của công ty, thành viên nào tham gia thành lập công ty và thành viên nào là thành viên góp vốn. Bên cạnh đó, công ty hết sức lưu ý về vốn tối thiểu khi thành lập công ty, vì mỗi ngành nghề sẽ có quy định khác nhau về vốn này.

– Quyết định thành lập công ty cần phải có chữ ký chứng thực của người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của công ty để minh chứng cho văn bản trên là hợp pháp.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt