Mẫu Hồ Sơ Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

Luật Dân Việt với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý về đăng ký doanh nghiệp cung cấp tới Quý độc giả mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty thực hiện đến bước chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền giải quyết sẽ đặt ra các vấn đề về hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm nhưng giấy tờ gì? Soạn thảo như thế nào? Có mẫu ban hành về nội dung hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp này không? Để giải đáp cho khách hàng về các thông tin này, Luật Dân Việt hướng dẫn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ và mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển địa chỉ công ty;

– Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển địa chỉ công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

– Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển địa chỉ công ty;

– Bản sao Mẫu 09 do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp

– Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho công ty;

– Bản sao chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu …)

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty (biểu mẫu theo Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT):

 

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/TB-2020 Hà Nội, ngày… … tháng… … năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: …………………………………………………………..

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………….. Fax (nếu có): ……………………………..

Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có): ………………………

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                    □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                           □ Loại khác (ghi rõ):……………………..

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………………….. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………..

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………..

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu có): …………………………..

Email (nếu có): ……………………………………………………………………………………………….

4 Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..
5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập                □

Hạch toán phụ thuộc            □

6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày ………../………….. đến ngày …………./………….. 4

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7 Tổng số lao động: …………………………………
8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

□ Có                                                                  □ Không

9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:

Khấu trừ                                                         □

Trực tiếp trên GTGT ……………………………. □

Trực tiếp trên doanh số ……………………….. □

Không phải nộp thuế GTGT…………………. □

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)6

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty bởi Luật Dân Việt:

Trên đây là mẫu thông báo thay đổi trụ sở công ty Luật Dân Việt cung cấp cho khách hàng tham khảo. Ngoài thông báo tùy từng loại hình công ty sẽ có những văn bản kèm theo như quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH MTV), Biên bản họp, quyết định của Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2TV trở lên), Biên bản họp, quyết định của Hội đồng quản trị (công ty cổ phần). Để hoàn thiện hết các thông tin trong mẫu hồ sơthay đổi địa chỉ công ty,các bạn có thể liên hệ Luật Dân Việt để được hỗ trợ, tư vấn thực hiện các công việc liên quan.

Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện, khác quận/huyện, khác tỉnh/thành phố

– Tư vấn địa chỉ mới dự định chuyển tới có được đăng ký làm trụ sở công ty hay không?

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cho việc thay đổi địa chỉ công ty;

– Soạn thảo và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế để xin công văn đồng ý chuyển quận;

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận công văn từ cơ quan thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã thay đổi địa chỉ công  ty;

– Khắc mới dấu công ty, công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.

Quý vị tham khảo nội dung bài viết còn thắc mắc, cần tư vấn, hỗ trợ về dịch vụ của Luật Dân Việt vui lòng liên hệ chúng tôi qua kênh online và đặt lịch hẹn tư vấn để được hỗ trợ nhanh nhất.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan