Mẫu giấy khám thai hưởng BHXH? Cách ghi giấy thế nào?

Mẫu giấy khám thai hưởng BHXH? Cách ghi giấy thế nào?

Lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội khi mang thai và đi khám thai được hưởng chế độ thai sản. Vậy, mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội viết thế nào?

Giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội là gì?

Câu hỏi: Em có tìm mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội để nộp cho công ty nhưng có nghe mọi người nói sử dụng mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, có đúng như vậy không? – Phạm Chinh (Nghệ An).

Trả lời:

Hiện nay, trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Thông tư 56/2017/TT-BYTkhông có quy định giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội là gì và mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên trong Thông tư 56/2017/TT-BYT có đề cập đến loại giấy tờ này.Do vậy, có thể hiểu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội sẽ dùng cho các trường hợp hưởng các chế độ bảo hiểm.

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

 

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

 

Như vậy, trường hợp bạn đi khám thai sẽ sử dụng mẫu giất chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Mẫu giấy khám thai hưởng BHXH? Cách ghi giấy thế nào? (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy khám thai hưởng BHXH

Câu hỏi: Xin chào luatdanviet.com, cho em hỏi mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội ghi thế nào và nộp giấy ở đâu? Em cảm ơn! – Minh Nhi (Bình Dương).

Trả lời:

Theo phân tích trên, lao động nữ khi khám thai, để hưởng chế độ thai sản cần có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Dưới đây là mẫu giấy cụ thể:

 

 

 

Liên số 1

 

…………………………….                     Mẫu Số:……………………..

 

Số:………………/KCB                          Số seri……………………..                                                                                             

 

GIẤY CHNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

 

I. Thông tin người bệnh

 

Họ và tên: ……………………………………. ngày sinh ……./…… /…….

 

Mã s BHXH/S thẻ BHYT:………………………………………………… ;

 

Giới tính: …………………………………………………………………………

 

Đơn vị làm việc: ………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………

 

II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị

 

………………………………………………………………………………………

 

Số ngày ngh…………………………………………………………………..

 

(Từ ngày ………………..đến hết ngày………………………..)

 

III. Thông tin cha, mẹ (ch áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)

 

– Họ và tên cha: ………………………………………………………………..

 

– Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Ngày…..tháng…..năm……..

Người hành nghề KB, CB

(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)

 

 

 

 

Liên số 2

 

…………………………….                     Mẫu Số:……………………..

 

Số:………………/KCB                          Số seri……………………..                                                                                             

 

GIẤY CHNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

 

I. Thông tin người bệnh

 

Họ và tên: ……………………………………. ngày sinh ……./…… /…….

 

Mã s BHXH/S thẻ BHYT:………………………………………………… ;

 

Giới tính: …………………………………………………………………………

 

Đơn vị làm việc: ………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………

 

II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị

 

………………………………………………………………………………………

 

Số ngày ngh…………………………………………………………………..

 

(Từ ngày ………………..đến hết ngày………………………..)

 

III. Thông tin cha, mẹ (ch áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)

 

– Họ và tên cha: ………………………………………………………………..

 

– Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Ngày…..tháng…..năm……..

Người hành nghề KB, CB

(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi:

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do bác sỹ, y sỹ làm việc trong các cơ sở y tế ghi và cấp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải ghi đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt (nội dung trên 2 liên phải như nhau).

Phần thông tin người đi khám thai

Dòng thứ nhất: Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (chữ in hoa). Trường hợp chỉ có năm sinh thì ghi năm sinh;

Dòng thứ hai:

Mã số BHXH: Ghi đầy đủ mã số báo hiểm xã hội do Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp (Chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số thẻ bảo hiểm y tế).

Thẻ bảo hiểm y tế số: Ghi đầy đủ mã thẻ gồm phần chữ và phần số theo thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh, trong đó phần chữ viết in hoa (Chỉ áp dụng đến khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số thẻ bảo hiểm y tế).

Dòng thứ ba: ghi rõ giới tính.

Dòng thứ tư: Ghi rõ đơn vị nơi người bệnh làm việc và đóng bảo hiểm xã hội theo thông tin do người đến khám bệnh cung cấp.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt