Lương ngừng việc là gì? Khi nào người lao động được nhận lương ngừng việc?

Lương ngừng việc là gì? Khi nào người lao động được nhận lương ngừng việc?

Lương ngừng việc là gì? Những trường hợp như thế nào thì người lao động được nhận lương ngừng việc? Năm 201, mức lương ngừng việc có thấp hơn mức lương tối thiểu không?

Lương ngừng việc là gì?

Lương ngừng việc là tiền lương trả cho người lao động khi họ không làm việc mà không phải do lỗi của hộ. Các lỗi dẫn đến ngừng việc của người lao động được trả lương ngừng việc đến từ lỗi của người sử dụng lao động, lỗi của người lao động khác và đến từ nguyên nhân khách quan.

luong-ngung-viec-la-gi

Trường hợp nào người lao động được nhận lương ngừng việc?

Theo quy định tại Điều 99 Bộ Luật Lao động 2019, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì người lao động được nhận tiền lương ngừng việc. Cụ thể:

* Ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động

Khoản 1 Điều 99 luật này nêu rõ:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động khi người lao động phải ngừng việc và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian.

* Ngừng việc do lỗi của người lao động khác

Khoản 2 Điều 99 đã chỉ rõ:

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

Theo đó, nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương. Những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

* Ngừng việc do nguyên nhân khách quan

Nguyên nhân khách quan được tính đến là sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận, tuy nhiên:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Tức là từ 01/01/2021, nếu phải ngừng việc do nguyên nhân khách quan trên 14 ngày làm việc thì không bắt buộc người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động ít nhất bằng lương tối thiểu vùng như quy định cũ tại Bộ luật Lao động năm 2012.

Do đó, từ năm 2021 tiền lương ngừng việc của người lao động có thể bị giảm đáng kể.

Xem thêm:

Người chưa thành niên là gì? Được thực hiện các giao dịch nào?

Lương cơ bản là gì? Cách tính lương cơ bản năm 2021

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt