Hướng Dẫn Soạn Đơn Đăng Ký Sáng Chế Năm 2021

Hướng Dẫn Soạn Đơn Đăng Ký Sáng Chế Năm 2021

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Để hoàn thành hồ sơ đăng ký độc quyền sáng chế trước hết cần biết cách hoàn thiện đơn đăng ký sáng chế. Đơn đăng ký sáng chế gồm có tờ khai, bản mô tả sáng chế, chứng từ nộp phí, lệ phí và các tài liệu khác nếu có. Tờ khai sẽ soạn theo mẫu thuộc phụ lục A – mẫu số: 01-SC của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007.

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách hàng hoàn thiện đơn đăng ký sáng chế.

Tờ khai đơn đăng ký sáng chế gồm 10 mục tương ứng với các thông tin cần cung cấp cho Cục sở hữu trí tuệ.

Mục 1a: Dành cho những đơn đã có đơn gốc được nộp tại nước ngoài. Nếu sáng chế của quý khách hàng nộp lần đầu tại Việt Nam thì sẽ bỏ qua mục này

Mục 1 gồm có:

– Tên sáng chế: Là tên của sáng chế và phải thể hiện được yêu cầu bảo hộ trong tên

Ví dụ: Dung môi khuếch tán dạng khói dùng để phòng sâu-bệnh hại cây trồng, phương pháp diệt trùng và phương pháp diệt khuẩn sử dụng dung môi này

– Phân loại sáng chế quốc tế IPC: Phần này quý khách hàng điền số hiệu của phân loại sáng chế theo bảng phân loại sáng chế quốc tế được xây dựng trên cơ sở Thỏa ước Strasbourg năm 1971

Ví dụ: A01N 25/18

Mục 2: Chủ đơn. Tại mục này là các thông tin của chủ đơn như tên chủ đơn (có thể là tổ chức hoặc cá nhân),  địa chỉ chủ đơn, số điện thoại liên hệ và email

Mục 3: Đại diện chủ đơn. Tương ứng với mỗi trường hợp, nếu quý khách hàng trường hợp nào phù hợp thì sẽ tích vào ô đó

Ví dụ: Trường hợp người soạn đơn là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn sẽ tích vào ô đó.

Mục 4: Tác giả. Người sáng tạo ra sáng chế sẽ là một hoặc nhiều cá nhân, nếu có nhiều tác giả thì sẽ bổ sung tác giả thứ hai trở đi vào trang bổ sung

Mục 5,6,7: có thể bỏ qua nếu không yêu cầu xem xét đơn nhanh hoặc hưởng quyền ưu tiên.

Mục 8: Phí và lệ phí có thể tham khảo bảng dưới đây

Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
x   Lệ phí nộp đơn

(áp dụng cho cả đơn tách, đơn chuyển đổi)

đơn 150.000
x   Phí thẩm định hình thức 03 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập 540.000
      x    Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi) 04  trang 32.000
— Phí phân loại quốc tế về sáng chế ….. phân nhóm
x  Phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên 01 yêu cầu/đơn ưu tiên 600.000
— Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn

(đối với đơn quốc tế có sửa đổi, bổ sung khi vào pha quốc gia)

….. nội dung sửa đổi
x   Phí công bố đơn đơn 120.000
     — Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi) ….. hình
     x   Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi) 04 trang 40.000
x  Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung 03 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập 1.800.000
x  Phí thẩm định nội dung 03 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập 2.160.000
    x Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi) 04 trang 128.000
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là: 4.070.000
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

Mục 9: Các tài liệu có trong đơn:

Sau khi hoàn thiện mọi giấy tờ cần thiết, tương ứng với các giấy tờ là một dấu tích trong phần này. Nếu có giấy tờ không nằm trong các đầu mục có tại đây sẽ đánh dấu vào ô cuối cùng và thêm tại trang bổ sung

Mục 10: Cam kết của chủ đơn

Mục dành cho chủ đơn hoặc đại diện chủ đơn ký, đóng dấu (nếu có)

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt