Home 9 Tin tức pháp lý 9 Hướng dẫn cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi từ 2021

Hướng dẫn cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi từ 2021

Khi về hưu, mức hưởng lương hưu là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Đặc biệt, với lao động về hưu sớm thì cách tính lương hưu được quy định như thế nào?

Hướng dẫn tính lương nghỉ hưu trước tuổi với lao động nam

 

Anh, chị cho em hỏi, em có tham khảo thông tin, từ 2021, tuổi nghỉ hưu có tăng lên với lao động nam là đủ 60 tuổi 03 tháng. Đến 08/2021, bố em tham gia BHXH được 20 năm, tuổi đủ 56 tuổi 08 tháng. Hiện đã đi giám định suy giảm khả năng lao động và có kết luận suy giảm 62%. Bố em có mong muốn được về hưu sớm, với trường hợp như trên bố em đủ điều kiện về hưu chưa và nếu đủ thì cách tính lương hưu về hưu trước tuổi như thế nào? – Phạm Trang (trangpham…@gmail.com).

 

Trả lời:

Điều kiện hưởng lương về hưu trước tuổi

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, điều kiện hưởng lương hưu được quy định như sau:

 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

 

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%…

 

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của lao động nam từ năm 2021 là đủ 60 tuổi 03 tháng. Do đó, nếu về hưu trước tuổi trong trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% – 81% thì phải đủ 55 tuổi 03 tháng trở lên.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, với mức suy giảm khả năng lao động 62%, tháng 08/2021 bố bạn đủ 56 tuổi 08 tháng, đã đóng BHXH được 20 năm thì có đủ điều kiện về hưu trước tuổi.

Cách tính lương về hưu trước tuổi

Theo khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng trong trường hợp suy giảm khả năng lao động quy định như sau:

 

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

 

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

 

Căn cứ quy định trên, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng, cụ thể lao động nam nghỉ hưu năm 2021 là 19 năm. Tuy nhiên, với trường hợp về hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng không giảm tỷ lệ phần trăm.

Tương ứng với trường hợp của bố bạn, tỷ lệ lương hưu được xác định theo trường hợp bị suy giảm khả năng lao động.

19 năm đóng BHXH = 45%

01 năm đóng BHXH còn lại = 1 x 2= 2%

Nếu nghỉ hưu đúng tuổi bố bạn sẽ được hưởng:

45%+2%= 47% mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH.

Do bố bạn có mong muốn xin nghỉ hưu trước tuổi khi 56 tuổi 08 tháng (nghỉ trước tuổi thông thường 60 tuổi 03 tháng là 03 năm 07 tháng) nên tỷ lệ hưởng bị trừ:

(3×2%)+1%= 7%

Tỷ lệ hưởng lương hưu của bố bạn khi nghỉ hưu trước tuổi là: 47% – 7%= 40%

Vậy bố bạn sẽ được nhận lương hưu mỗi tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH.

cach tinh luong nghi huu truoc tuoi tu 2021

Hướng dẫn cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi từ 2021 (Ảnh minh họa)

Lao động nữ về hưu sớm tính lương như thế nào?

 

Sang năm 2021, chị tôi tham gia BHXH được 24 năm và đã có xác nhận bị suy giảm khả năng lao động 64%. Theo như tôi tìm hiểu, chị tôi đã đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi. Vậy, nếu về hưu trước tuổi trong trường hợp này chị tôi được tính lương như thế nào? – Nga Nguyễn (nguyennga…@gmail.com).

 

Trả lời:

Căn cứ khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động với lao động nữ được quy định như sau:

– Lương hưu của lao động nữ  sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

– Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

– Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Công thức tính lương hưu cụ thể:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Bình quân tiền lương đóng BHXH

Theo thông tin bạn cung cấp, chị của bạn đã tham gia BHXH 22 năm, tuy nhiên bạn không cung cấp tuổi cụ thể. Nếu đúng chị bạn đủ điều kiện về hưu trước tuổi được hưởng lương thì cách tính như sau:

15 năm đóng BHXH = 45%

07 năm đóng BHXH còn lại = 7 x 2= 14%

Tổng tỷ lệ lương hưu = 45 +14 = 59%

Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì quy định giảm 2%. Vì bạn không cung cấp tuổi cụ thể nên bạn căn cứ theo tuổi khi nghỉ hưu của chị bạn để tính mức giảm theo quy định nêu trên.

Khi đã có tỷ lệ hưởng lương hưu, áp dụng công thức tính trên bạn sẽ tính được tiền lương hưu hàng tháng được nhận.

Khi nào nghỉ hưu trước tuổi được hưởng nguyên lương? Tính lương thế nào?

 

Chào anh, chị. Bác em tới tháng 04/2021 có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đã đóng BHXH được 21 năm. Em có hỏi một vài người, họ có nói trường hợp bác em có thể đủ điều kiện về hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương. Anh, chị cho em hỏi có đúng như vậy không và nếu được về hưu sớm thì cách tính lương hưu của bác em như thế nào? Em cảm ơn! (Lê Nam (namle…@gmail.com).

 

Trả lời:

Theo điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật Lao động 2019,  điều kiện hưởng lương hưu được quy định:

 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

 

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

 

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021…

 

Tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

 

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…

 

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật này, tuổi nghỉ hưu năm 2021 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo các quy định trên, với trường hợp người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, để được nghỉ hưu sớm năm 2021 cần đáp ứng cả điều kiện đủ 55 tuổi 03 tháng với lao động nam và 50 tuổi 04 tháng với lao động nữ.

Về việc nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương

Tại khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng được tính:

 

2. Từ ngày 01/01/ 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

 

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

 

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

 

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, nếu bác của bạn đủ điều kiện về tuổi và đúng các thông tin về đủ thời gian đóng BHXH, làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm như bạn cung cấp, sẽ được về hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương.

Cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương

Theo quy định trên, từ năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng:

– Lao động nữ nghỉ hưu từ 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

– Lao động nam nghỉ hưu năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Tại  khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP nêu rõ công thức tính cụ thể:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Bình quân tiền lương đóng BHXH

Vậy, theo công thức trên, bạn căn cứ vào độ tuổi khi nghỉ hưu của bác và thời gian đóng BHXH có thể tính ra mức lương hưu hàng tháng được nhận.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Những điều người lao động sẽ cần

Những điều người lao động sẽ cần

Trong quá trình làm việc, người lao động sẽ khó tránh khỏi những rủi ro. Với mục đích chia sẻ, hỗ trợ, chế độ tai nạn lao động là một trong những...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET