Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Những trường hợp được hoàn thuế 2021?

Các công ty, doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cần nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc nhà nước trả lại số tiền nộp thuế giá trị gia tăng mà các đối tượng nộp thuế đã nộp cho ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định.

Trong một số trường hợp cụ thể thì doanh nghiệp, công ty sau khi nộp thuế thì sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng. Bài viết sau của Luật Dân Việt sẽ tư vấn chi tiết về hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Trước khi đi tìm hiểu khái niệm hoàn thuế giá trị gia tăng là gì thì cần hiểu được khái niệm thuế giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng là thuế được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, quá trình lưu thông đến tiêu dùng  (Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng).

Theo đó khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thì công ty, doanh nghiệp phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc nhà nước trả lại số tiền nộp thuế giá trị gia tăng mà các đối tượng nộp thuế đã nộp cho ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định.

Xem thêm:

Mua hóa đơn từ cơ quan thuế công ty hợp danh

Doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh là gì?

Những trường hợp theo quy định được hoàn thuế giá trị gia tăng

Công ty, doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp sau đây:

– Các cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (nếu kê khai theo tháng) hoặc trong quý (nếu kê khai theo quý) thì sẽ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

– Các sở kinh doanh mới được thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đang đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, thời gian đầu tư từ một năm trở lên thì sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp, công ty được hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Các cơ sở kinh doanh theo tháng, theo quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào các khu phi thuế quan, các hàng hóa  được nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo quý.

– Các cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, danh nghiệp hợp nhất, chia tách, sáp nhập hay chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ hết thuế giá trị gia tăng đầu vào.

– Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại hoặc nguồn viện trợ không hoàn lại được quy định như sau:

Đối với các chương trình, dựa án do nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho các hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam để phục vụ cho chương trình, dự án;

Tổ chức ở Việt Nam sử dụng số tiền viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại ở Việt Nam thì được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan