Giấy phép Tổ chức Hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

Giấy phép Tổ chức Hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

Theo quy định của Pháp Luật, trước khi tiến hành thủ tục xin Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu thực phẩm, công ty tiến hành tổ chức phải xin giấy phép theo quy định của pháp luật.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO GIỚI THIỆU THỰC PHẨM

1.  Điều kiện cấp Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu thực phẩm

–  Thực phẩm đã có giấy phép lưu hành trong nước hoặc chưa có giấy phép lưu hành trong nước nhưng đã có giấy phép lưu hành ở nước sản xuất được phép tổ chức hội thảo giới thiệu tại Việt Nam, cụ thể :

+ Tổ chức, cá nhân trong nước có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp được tổ chức hội thảo giới thiệu thực phẩm.

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn tổ chức hội thảo cho sản phẩm thực phẩm chưa được phép lưu hành ở Việt Nam nhưng đã được phép lưu hành ở nước sản xuất thì phải phối hợp với một tổ chức, cá nhân trong nước có giấy chứng nhận kinh doanh phù hợp để tổ chức hội thảo.

–  Báo cáo viên trong hội thảo phải là ngư­ời có trình độ chuyên môn về y, dược, dinh d­ưỡng hoặc bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực có liên quan từ đại học trở lên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của báo cáo tại hội thảo, hội nghị.

–  Nội dung tài liệu giới thiệu thực phẩm tại hội thảo, hội nghị phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.  Hồ sơ xin Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo Giới thiệu thực phẩm

–  Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm;

–  Bản sao giấy đăng chứng nhận ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại điện (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm);

–  Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hợp quy đã được cơ quan y tế xác nhận. Đối với thực phẩm chưa được phép lưu hành ở Việt Nam thì phải cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do ở nước sản xuất (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm);

–  Bản sao Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm);

–  Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm);

–  02 bản ma-ket hoặc kịch bản hoặc bộ tài liệu có xác nhận và đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị (kèm theo 01 đĩa hình, đĩa tiếng, file mềm) dự kiến giới thiệu tại hội thảo, hội nghị;

–  Danh sách của báo cáo viên (thông tin đầy đủ về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên).

–  Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt. Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm.

Xem thêm:

Giấy phép Tư vấn du học

Giấy phép quảng cáo phòng khám chữa bệnh

Giấy phép Báo điện tử

3.  Cơ quan và thời gian cấp Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu thực phẩm

–  Tổ chức, cá nhân trước khi tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm phải gửi hồ sơ đăng ký đến Chi cục ATVSTP trên địa bàn nơi dự kiến tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm.

–  Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm theo quy định; trường hợp không cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.

4.  Dịch vụ xin Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo Giới thiệu thực phẩm

Trong quá trình thực hiện việc xin Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm, Luật Dân Việt sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

  1.  Soạn thảo tất cả các giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc xin Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm;
  2.  Thay mặt khách hàng tiến hành  mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm.
  3. Thay mặt khách hàng nhận bản gốc giấy Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm và bàn giao cho Công ty.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt