Giấy phép thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Giấy phép thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để hoạt động.

Thủ tục xinh Giấy phép thành lập Sàn giao dịch bất động sản

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng;

Bước 2: Người tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung chỉnh sửa phù hợp, kịp thời.

Bước 3: Hồ sơ khi được tiếp nhận sẽ được chuyển ngay phòng chuyên môn xử lý trong vòng 24 giờ, trình tự thực hiện thực hiện đúng quy chế làm việc của Sở.

Bước 4: Các kết quả thẩm định sẽ giao trả cho khách hàng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở.

 1. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan Sở Xây dựng. Trong quá trình thực hiện, cán bộ được giao xử lý hồ sơ sẽ trực tiếp liên hệ chủ đầu tư (cả với UBND địa phương nếu thấy cần thiết) để tiến hành phối hợp kiểm tra hiện trạng, lập biên bản kiểm tra làm cơ sở thẩm định. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với người xử lý hồ sơ để tiến hành kiểm tra hiện trạng nơi xây dựng đúng quy định.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp có chứng thực;

+ Quyết định ban hành quy chế hoạt động;

+ Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản;

+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sàn;

+ Hợp đồng thuê địa điểm mở sàn, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình hoặc quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của Giám đốc sàn;

+ Tối thiểu 02 chứng chỉ môi giới bất động sản có công chứng của 02 nhân viên;

+ Tối thiểu 02 chứng chỉ định giới bất động sản có công chứng của 02 nhân viên.

+ Ảnh chụp mặt đứng chính sàn giao dịch;

+ Sơ đồ mặt bằng hoạt động của sàn giao dịch có ghi chú kích thước, diện tích từng phòng.

– Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc

Xem thêm:

Giấy phép Báo điện tử

Quy Định Về Cấp Giấy Phép Quảng Cáo Có Gì Cần Lưu Ý?

Về điều kiện và thủ tục thành lập một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội:

Căn cứ theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì để thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

–  Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

–  Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

–  Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

–  Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.

Điều kiện cụ thể được quy định tại Thông tư số13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh Bất động sản quy định:

 1. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thỡ sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.
 2. Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau:

– Định giá bất động sản;

– Tư vấn bất động sản;

– Quảng cáo bất động sản;

–  Đấu giá bất động sản;

–  Quản lý bất động sản.

 1. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch
 2. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh Bất động sản;
 3. Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 4. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.
 5. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt