Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Để có thể kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phải tiến hành thủ tục cần thiết để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1.  Trình tự thực hiện xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Để có thể tiến hành xin Giấy phép lữ hành quốc tế, khách hàng cần tiến hành các bước sau:

Bước 1:   Khách hàng chuẩn bị hồ sơ cho việc xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

Bước 2:   Khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

Bước 3:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết.

2.  Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

–   Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500.000.000 đồng;

–   Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

–   Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

+  Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: Giám đốc, Phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành.

+  Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

3.  Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

–  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc (Luật HP soạn thảo)

–  Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (khách hàng cung cấp)

–  Phương án kinh doanh lữ hành (Khách hàng viết, Luật HP chỉnh sửa/bổ sung)

–  Chương trình du lịch cho khách quốc tế (Khách hàng viết, Luật HP chỉnh sửa/bổ sung)

–  Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành; (khách hàng cung cấp)

–  Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành (khách hàng cung cấp)

–  Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế (khách hàng cung cấp)

4.  Thời gian cho việc xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

–  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

–  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Xem thêm:

Giấy Công Bố Mỹ Phẩm Nhập Khẩu Hiện Nay Xin Bằng Cách Nào?

Đây Là Cách Nhanh Nhất Để Bạn Xin Giấy Phép Bưu Chính Thành Công

5.  Dịch vu xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cung cấp bởi Luật Dân Việt

Trong quá trình xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Luật Dân Việt sẽ thực hiện các công việc sau:

–  Tư vấn cho khách hàng thủ tục, quy trình xin Giấy phép

–  Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ’

–  Soạn thảo Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành

–  Nộp hồ sơ xin Giấy phép kinh doan lữ hành, trao đổi với chuyên viên, nhận kết quả và gửi cho khách hàng

–  Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc (nếu có)

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan