Giấy phép Kinh doanh Bán lẻ rượu

Giấy phép Kinh doanh Bán lẻ rượu

Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chỉ được đầu tư, sản xuất, kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rượu khi có đủ điều kiện và có Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

1.  Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu

Để được cấp Giấy phép bán lẻ rượu, Cơ sở kinh doanh cần phải có đủ các điều kiện sau:

 1. a) Có ngành nghề trong đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.
 2. b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 3. c) Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
 4. d) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

2. Tài liệu cần thiết cho việc xin giấy phép

 1. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu ( Mẫu do Luật Dân Việt cung cấp);
 2. b) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. c) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;
 4. d) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán lẻ rượu, gồm:

– Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

– Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

– Biên bản kiểm tra đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do Cơ quan phòng cháy chữa cháy xác nhận;

– Đề án hoạt động môi trường có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp quận/huyện

3. Các công việc được thực hiện bởi Luật Dân Việt

Trong quá trình thực hiện việc xin Giấy phép bán lẻ rượu, Luật Dân Việt  sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 1. Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc xin Giấy phép bán lẻ rượu;
 2. Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy phép bán lẻ rượu
 3. Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin Giấy phép bán lẻ rượu;
 4. Thay mặt khách hàng nhận bản gốc giấy phép bán lẻ rượu và bàn giao cho Công ty.

Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chỉ được đầu tư, sản xuất, kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rượu khi có đủ điều kiện và có Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

1.  Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu

Để được cấp Giấy phép bán lẻ rượu, Cơ sở kinh doanh cần phải có đủ các điều kiện sau:

 1. a) Có ngành nghề trong đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.
 2. b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 3. c) Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
 4. d) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

2. Tài liệu cần thiết cho việc xin giấy phép

 1. a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu ( Mẫu do Luật Dân Việt cung cấp);
 2. b) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. c) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;
 4. d) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán lẻ rượu, gồm:

– Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

– Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

– Biên bản kiểm tra đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do Cơ quan phòng cháy chữa cháy xác nhận;

– Đề án hoạt động môi trường có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp quận/huyện

Xem thêm:

Giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng

Giấy Ủy Quyền Công Bố Mỹ Phẩm Có Những Quy Định Gì?

3. Các công việc được thực hiện bởi Luật Dân Việt

Trong quá trình thực hiện việc xin Giấy phép bán lẻ rượu, Luật Dân Việt  sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 1. Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc xin Giấy phép bán lẻ rượu;
 2. Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy phép bán lẻ rượu
 3. Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin Giấy phép bán lẻ rượu;
 4. Thay mặt khách hàng nhận bản gốc giấy phép bán lẻ rượu và bàn giao cho Công ty.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt