Home 9 Tin tức pháp lý 9 Giáo viên chuyển hạng được xếp lương như thế nào?

Giáo viên chuyển hạng được xếp lương như thế nào?

Hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên các cấp sẽ được thực hiện theo loạt Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy giáo viên khi chuyển hạng được xếp lương như thế nào?

Căn cứ:

– Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên mầm non;

– Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên tiểu học;

– Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên trung học cơ sở;

– Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên trung học phổ thông công lập.

Hệ số lương mới của giáo viên các cấp từ 20/3/2021

Theo các Thông tư mới, hệ số lương của giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông (THPT) như sau:

*** Giáo viên mầm non

(1) Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): Hệ số lương từ 2.1 – 4.89;

(2) Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25): Hệ số lương từ 2.34 – 4.98;

(3) Giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24): Hệ số lương từ 4.0 – 6.38.

*** Giáo viên tiểu học:

(1) Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): Hệ số lương từ 2.34 – 4.98;

(2) Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28): Hệ số lương từ 4.0 -6.38;

(3) Giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27): Hệ số lương từ 4.4 – 6.78.

*** Giáo viên trung học cơ sở (THCS)

(1) Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32): Hệ số lương từ 2.34 –  4.98;.

(2) Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31): Hệ số lương từ 4.0 – 6.38;

(3) Giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.30): Hệ số lương từ 4.4 – 6.78.

*** Giáo viên trung học phổ thông (THPT)

(1) Giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15): Hệ số lương từ 2.34 – 4.98;

(2) Giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14): Hệ số lương từ 4.0 – 6.38;

(3) Giáo viên THPT hạng I (mã số V.07.05.13): Hệ số lương từ 4.4 – 6.78.

Theo đó mức lương của giáo viên cao nhất với hệ số đến 6,78 và áp dụng với các hạng viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được ban hành tại các Thông tư mới này.

giáo viên chuyển hạng được xếp lương như thế nào

Giáo viên chuyển hạng được xếp lương như thế nào theo quy định mới? (Ảnh minh họa)

Giáo viên chuyển hạng được xếp lương thế nào?

Việc chuyển từ hệ số lương cũ sang hệ số lương mới được quy định tại khoản 2 Điều 8 của các Thông tư nêu trên:

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo đó, khoản 1 mục II quy định việc xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức cụ thể như sau:

– Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau:

Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

– Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

– Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm nhiên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Hệ số chênh lệch bảo lưu tại điểm c này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch mới.

Sau đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng ngạch hoặc chuyển ngạch khác, thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm khi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới”.

hệ số lương cũ và mới của giáo viên

Hệ số lương cũ và mới của giáo viên các cấp (Ảnh minh họa)

Bảng hệ số lương cũ và mới của giáo viên các cấp

 

Hạng

 

 

Hệ số lương

 

 

Hạng

 

 

Hệ số lương

 

 

Trước ngày 20/3/2021

 

 

Từ ngày 20/3/2021

 

 

GIÁO VIÊN MẦM NON

 

 

Hạng II

 

 

Từ 2,34 – 4,98

 

 

Hạng I

 

 

Từ 4,0 – 6,38

 

 

Hạng III

 

 

Từ 2,1 – 4,89

 

 

Hạng II

 

 

Từ 2,34 – 4,98

 

 

Hạng IV

 

 

Từ 1,86 – 4,06

 

 

Hạng III

 

 

Từ 2,1 – 4,89

 

 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 

 

Hạng II

 

 

Từ 2,34 – 4,98

 

 

Hạng I

 

 

Từ 4,4 – 6,78

 

 

Hạng III

 

 

Từ 2,1 – 4,89

 

 

Hạng II

 

 

Từ 4,0 – 6,38

 

 

Hạng IV

 

 

Từ 1,86 – 4,06

 

 

Hạng III

 

 

Từ 2,34 – 4,98

 

 

GIÁO VIÊN THCS

 

 

Hạng I

 

 

Từ 4,0 – 6,38

 

 

Hạng I

 

 

Từ 4,4 – 6,78

 

 

Hạng II

 

 

Từ 2,34 – 4,98

 

 

Hạng II

 

 

Từ 4,0 – 6,38

 

 

Hạng III

 

 

Từ 2,1 – 4,89

 

 

Hạng III

 

 

Từ 2,34 – 4,98

 

 

GIÁO VIÊN THPT

 

 

Hạng I

 

 

Từ 4,0 – 6,38

 

 

Hạng I

 

 

Vẫn giữ nguyên như trước

 

 

Hạng II

 

 

Từ 2,34 – 4,98

 

 

Hạng II

 

 

Hạng III

 

 

Từ 2,1 – 4,89

 

 

Hạng III

 

Xem thêm: https://luatdanviet.com/bang-luong-giao-vien-mam-non-theo-quy-dinh-moi-tu-20-3-2021

Giáo viên chuyển hạng được xếp lương như thế nào?

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
zalo-button fb-button

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0926 220 286

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET