Gian lận kết quả bầu cử bị phạt như thế nào?

Tham gia bầu cử là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp. Do đó, việc gian lận kết quả bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật.

Câu hỏi: Cho tôi hỏi, trường hợp trong ban bầu cử có thành viên sửa chữa kết quả bỏ phiếu, gian lận kết quả bầu cử bị phạt hiện thì bị phạt thế nào? – Đoàn Trung (trungdoanngoc…@gmail.com).

Trả lời:

Hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử quy định thế nào?

Căn cứ Điều 95 Luật Bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân 2015, có thể hiểu vi phạm pháp luật về bầu cử là:

– Dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân.

– Vi phạm các quy định về vận động bầu cử như:

+ Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác.

+ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử.

+ Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.

+ Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

– Người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử.

– Vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử.

Gian lận kết quả bầu cử bị phạt như thế nào? (Ảnh minh họa)

Xem thêm: https://luatdanviet.com/tong-hop-quy-dinh-moi-nhat-ve-thuong-tet-2021

Người có hành vi gian lận kết quả bầu cử bị phạt thế nào?

Căn cứ quy định trên, việc xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử như sau:

 

Điều 95. Xử lý vi phạm

 

Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Như vậy, việc gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, tại Điều 161 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội làm sai lệch kết quả bầu cử:

 

Điều 161. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân

 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

 

a) Có tổ chức;

 

b) Dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân.

 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Trong đó, có thể hiểu:

– Giả mạo giấy tờ là hành vi làm phiếu bầu cử giả hoặc dùng phiếu bầu cử giả, sửa chữa kết quả bầu cử trên các phiếu bầu với mục đích làm sai kết quả bầu cử.

– Gian lận phiếu bầu cử để làm sai lệch kết quả bầu cử là hành vi thay đổi, thêm, bớt phiếu bầu với mục đích làm cho kết quả bầu cử không chính xác.

Từ quy định trên, người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát bầu cử gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác làm sai lệch kết quả bầu cử thì bị phạt như sau:

– Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

– Phạt tù từ 01 – 03 năm nếu phạm tội trong trường hợp:

+ Có tổ chức (Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm).

+ Phải tổ chức lại việc bầu cử.

– Người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 – 05 năm.

Phát hiện vi phạm trong việc kiểm phiếu thì khiếu nại thế nào?

Theo Điều 75 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân 2015, những khiếu nại, tố cáo tại chỗ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử nhận, giải quyết và ghi nội dung giải quyết vào biên bản.

Trong trường hợp Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của Tổ bầu cử vào biên bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Ban bầu cử.

Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được thực hiện

– Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

– Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET-1

Kết nối Luật Dân Việt

Nhận update thông tin pháp lý

Đăng ký để nhận thông tin pháp lý mới nhất

Tin mới

Bài viết liên quan