Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2020 thế nào?

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2020 thế nào?

Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một trong những loại văn bằng bảo hộ có thời hạn của luật. Chính vì vậy khi hết thời hạn lần đầu, chủ sở hữu muốn tiếp tục Luật bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ làm thủ tục gia hạn.

Để được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì chủ sở hữu phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Nhưng kiểu dáng công nghiệp sẽ không được bảo hộ suốt thời gian về sau. Theo như Luật quy định hiện nay, để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ độc quyền thì sau khi hết thời gian lần đầu bảo hộ là 5 năm chủ sở hữu phải làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Thủ tục nói trên phải được chính chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp thực hiện với cơ quan có thẩm quyền. Bài viết này Công ty Luật Dân Việt sẽ gửi đến Qúy vị thông tin sau: Khi nào cần gia hạn kiểu dáng công nghiệp?, Điều kiện gia hạn giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp?, Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Khi nào cần gia hạn kiểu dáng công nghiệp?

Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một trong những loại văn bằng bảo hộ có thời hạn của luật. Chính vì vậy khi hết thời hạn lần đầu, chủ sở hữu muốn tiếp tục Luật bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ làm thủ tục gia hạn.

Theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành quy định, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ có thời gian bảo hộ từ ngày cấp và kéo dài năm năm kể từ khi nộp đơn.

Và Văn bằng này có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn sẽ kéo dài thời gian bảo hộ thêm năm năm.

Điều kiện gia hạn giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp?

Thứ nhất: Kiểu dáng công nghiệp phải đang được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ

Để gia hạn được hiệu lực bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp, thì kiểu dáng này phải đang được bảo hộ bởi Luật. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, trước khi hết 6 tháng trước khi thời hiệu bảo hộ hết hiệu lực thì chủ sở hữu phải làm thủ tục gia hạn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kiểu dáng công nghiệp không được Luật bảo hộ thì cũng không thể làm thủ tục gia hạn thời hiệu bảo hộ.

Như vậy điều kiện tiên quyết để chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp có thể làm thủ tục gia hạn thời hiệu bảo hộ thì kiểu dáng công nghiệp đó phải đang được Luật bảo hộ

Thứ hai:  Chủ thể thực hiện thủ tục gia hạn thời hiệu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải là chủ sở hữu hoặc là người đại diện hợp pháp

Cũng như việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì chủ sở hữu hoặc là người đại diện hợp pháp sẽ thực hiện thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện hợp pháp thì phải chuẩn bị cả văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Thời hạn thực hiện thủ tục gia hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Trong thời hạn là 6 tháng trước khi văn bằng bảo hộ hết thời hạn, chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp phải thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu trong thời hạn này mà chủ sở hữu hoặc người đại diện không thực hiện thủ tục thì kiểu dáng kĩ thuật này sẽ không được bảo hộ của Luật khi hết thời hiệu.

Tiếp theo trong bài viết Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ cung cấp thông tin tới Quí vị về thủ tục thực hiện gia hạn.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lưu ý với Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ,trước khi hết thời hạn bảo hộ văn bằng bảo hộ độc kiểu dáng công nghiệp 6 tháng chủ sở hữu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn sẽ gồm:

+ Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo mẫu của Thông tư 01/2007-TT BKHCN.

+ Nếu chủ sở hữu có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ cần thêm bản gốc văn bằng bảo hộ.

+ Nếu người gia hạn là đại diện thì cần thêm giấy uỷ quyền hợp pháp

+ Bản sao chứng từ nộp lệ phí, phí (trong trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Cục sở hữu trí tuệ.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ thì Chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp sẽ nộp đơn yêu cầu gia hạn tại Cục sở hữu trí tuệ.

Khi Cục sở hữu trí tuệ nhận được hồ sơ của chủ thể có yêu cầu sẽ xử lý đơn theo các trường hợp sau:

+ Đơn không có thiếu xót, đủ các thông tin theo Luật định thì Cục sẽ ra quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Cục sẽ ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và Công bố trên  Công báo sở hữu công nghiệp

+ Đơn nộp thuộc một trong các trường hợp sau: Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc chủ thể nộp không đúng thủ tục quy định; chủ thể yêu cầu gia hạn lên Cục sở hữu trí tuệ không phải là chủ văn bằng bào hộ tương ứng

Thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ gia thông báo dự định từ chối gia hạn, trong thời hạn chủ sở hữu phải sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi lại thông báo rằng phản đối.

Trong thời hạn là 30 ngày kể từ khi ra thông báo dự định từ chối gia hạn hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, mà chủ sở hữu không khắc phục những thiếu sót, sửa chữa hoặc không có ý kiến phản đối, phản đối không thích đáng thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối gia hạn

Xem thêm:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Hướng dẫn Đăng ký bảo hộ logo công ty

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt