Doanh thu là gì? Cách xác định doanh thu thế nào?

Doanh thu là gì? Cách xác định doanh thu thế nào?

Doanh thu đóng vai trò rất quan trọng trong các công ty, khách sạn, nhà hàng…. Sau khi thành lập doanh nghiệp doanh thu có cao hay thấp đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó trong khoảng thời gian nhất định như một tháng, một quý hoặc một năm. Vậy doanh thu là gì?

Doanh thu là gì?

Theo Quyết định 149/2001/QĐ của Bộ Tài chính ban hành và công bố 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam, thì doanh thu:

Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Theo đó, doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được.

– Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không được coi là doanh thu.

– Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không gọi là doanh thu.

Hiện nay có các loại doanh thu như:

1. Doanh thu bán hàng

2. Doanh thu cung cấp dịch vụ

3. Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia…

doanh thu la gi
Doanh thu và cách xác định doanh thu hiện nay. Ảnh minh họa.

Cách xác định doanh thu là gì?

Cũng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 tại Quyết định 149 nói trên:

– Doanh thu: được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được.

– Doanh thu phát sinh từ giao dịch: được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản, bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

– Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay: doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành.

Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được.

Bên cạnh đó, khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự, xét về bản chất và giá trị, việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu.

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương tự thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu.

Doanh thu trong trường hợp này được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm.

Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về thì doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm.

Xem thêm:

Xác định diện tích đất ở khi có vườn, ao thế nào?

Mất CMND làm lại thẻ Căn cước công dân gắn chip thế nào?

Doanh thu tính thu nhập chịu thuế xác định thế nào?

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT của Bộ Tài chính, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

– Với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

Trên đây là giải đáp liên quan đến doanh thu là gì? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt